Water op straat

Water op straat hoort bij het nieuwe klimaat. Maar waterschade is niet de bedoeling. Als we water gecontroleerd opslaan, kunnen we dat voorkomen. De gemeente en inwoners hebben daarin beiden een rol.

Doordat het klimaat verandert, zijn er meer harde buien. Tijdens zo’n bui werkt de straat als een tijdelijke wateropslag. Ook wordt op steeds meer plekken het regenwater afgekoppeld van het riool. Dat wil zeggen dat het riool alleen nog wordt gebruikt voor vuil water. Het schone regenwater loopt vanuit de regenpijpen op straat en kan daar in de bodem zakken. Of, als er een stelsel is voor regenwater, wordt het via de putjes (kolken) in de straat afgevoerd naar vijvers, sloten en rivieren.

Waterschade voorkomen

Water op straat wordt dus steeds normaler. Dat kan soms hinder geven, bijvoorbeeld als er plassen op de weg staan na een flinke bui. Maar schade door het water is niet de bedoeling. Groen houdt water vast en helpt daardoor hinder en schade voorkomen. Groen heeft daarnaast nog veel meer voordelen. Daarom gaan we overal in de gemeente aan de slag met vergroeningsplannen. 

Straatkolk verstopt

Dat regenwater na een flinke bui pas na een tijdje wegstroomt, is heel normaal. De riolering kan de hoeveelheid niet in één keer verwerken. Blijft het water onnodig lang staan, dan is misschien de straatkolk (het putje in de straat) verstopt. Staat er na 2 dagen (48 uur) nog water, meldt dit dan bij de gemeente via het aanmeldingsformulier

Groene tuinen

Net zo belangrijk als gemeentegroen, zijn groene tuinen. Minder tegels en meer gras, planten en bomen zorgt ervoor dat regenwater beter en geleidelijker in de bodem kan zakken. De gemeente Moerdijk stimuleert inwoners om hun tuin groener te maken, onder meer met een Klimaatsubsidie. U leest er meer over op de pagina Wateroverlast in de tuin