De Hil, Stationsgebied en Stationstunnel

De Hil en het Stationsgebied zijn als laatste toegevoegd aan de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost.

Wat komt er?

In De Hil en het Stationsgebied komen verschillende opgaven samen die elkaar kunnen versterken.Deze opgaven zijn:

  • Vanwege de wens voor een inpasbare veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Zevenbergen Oost en de overige wijken van Zevenbergen in het Stationsgebied, kwam de aanleg van een langzaam verkeertunnel in beeld. Door middel van onder meer het aanleggen van een royale Stationstunnel komt er een directe toegang tot de perrons, met trappen en lift.
  • Het doorontwikkelen van het openbaarvervoersknooppunt rond het station (inclusief inpassen HOV). Door het aanbrengen van perrons aan beide zijden van het station. Waardoor aan de -nieuwe- oostzijde meer ruimte komt voor een comfortabel busstation.
  • Het realiseren van een kwaliteitsimpuls van bedrijventerrein De Hil met een plek voor wonen, werken en vrijetijdbesteding. Dit om de sociale veiligheid te kunnen garanderen in het -nieuwe- Stationsgebied.

Wat is de laatste stand van zaken?

De afgelopen periode hebben ProRail, NS, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk samengewerkt aan de toekomst van station Zevenbergen en omgeving.

Na het raadsbesluit op 28 september 2023 is de gemeente Moerdijk aan de slag gegaan met ProRail, NS en de provincie Noord-Brabant om te komen tot een integrale gebiedsvisie. Dit in samenwerking met eigenaren, bewoners, ondernemers en gebruikers van De Hil. De ontwikkeling van het Stationsgebied heeft veel potentie, maar kan ook gedeeltelijk of gefaseerd worden uitgevoerd. Eventuele woningbouwontwikkeling gaat eveneens verder onderzocht worden, waarbij het ook mogelijk is dat slechts delen worden ontwikkeld.

Planning

  • 2024: Visie maken en haalbaarheid in beeld brengen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Hubers, omgevingsmanager.

Mail naar zevenbergenoost@moerdijk.nl