Zevenbergen oost woningbouwontwikkeling

Het doel van het project is om Zevenbergen en ook de rest van onze gemeente vitaal te houden. Door het behouden en aantrekken van inwoners en recreatieve mogelijkheden en de kwaliteit van ons landschap te vergroten. En mogelijke extra voorzieningen te onderzoeken. Alle kernen in de gemeente profiteren van een sterk voorzieningenaanbod, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

Stand van zaken

Rijk, provincie en gemeente staan voor een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn voldoende nieuwe huizen te bouwen. Dat geldt ook in onze gemeente. Concreet moeten we de komende 10 jaar meer dan 2.600 woningen bouwen. Deze behoefte aan (extra) woningbouw vloeit voort uit het feit dat het Logistiek Park Moerdijk (LPM) in ontwikkeling is.

Daarom is de gemeente gestart met de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost. Hier willen we een gevarieerd woongebied met circa 1.000 woningen ontwikkelen, inclusief maatschappelijke, infrastructurele en recreatieve voorzieningen. Het doortrekken van de randweg (vanuit Bosselaar Zuid onder het spoor door richting de Hazeldonkse Zandweg) en aanleg van een spoortunnel maken hiervan ook onderdeel uit.

Er  is nagedacht over de belangrijkste aspecten bij de ontwikkeling van deze wijk. Dat is weergegeven in een Visie op hoofdlijnen.

Tijdlijn

Op 3 februari 2022 besloot de gemeenteraad dat de gemeente onderzoek kan doen naar de haalbaarheid van de eerste ideeën. Gemeente en ontwikkelaars gaan in 2022 verder met de uitwerking. Het is de bedoeling om eind 2024 te starten met de aanleg van de nieuwe wijk.

Klankbordgroep

De gemeente heeft een klankbordgroep samengesteld. Een klankbordgroep denkt mee over het project. In een klankbordgroep vertegenwoordig je bij voorkeur een groep mensen. In dit project zijn dat:

Bewoners Hazeldonkse zandweg
Bewoners/ondernemers De Hil
Bewoners Zwanegat
Bewoners St Josephplein/straat
Bewoners Bosselaar Zuid omgeving Flint, Kwarts, Jade en Ioliet
Stadstafel Zevenbergen
Agrariërs in / nabij het plangebied

In de klankbordgroep wordt gereageerd op ideeën en suggesties voor het project en worden de eerste plannen besproken. Er wordt niet besloten, dat doet het bestuur. 

Vragen of suggesties?

Op dit moment zitten we echt in de ideeënfase. Veel onderzoek moet nog gaan plaatsvinden. Misschien heb je toch al vragen over het project of goede suggesties. Geef ze dan via het formulier Vragen en suggesties Zevenbergen Oost  door aan de plannenmakers. Realiseer je wel dat we helaas nog niet alle vragen kunnen beantwoorden. 
Voor de meest gestelde vragen verwijs ik u door naar de pagina Vragen en antwoorden Zevenbergen Oost

Op de hoogte blijven

We starten met een eigen nieuwsbrief over Zevenbergen Oost. We denken aan een frequentie van 1x per halfjaar, maar bij belangrijk nieuws in de tussentijd kan dat natuurlijk ook vaker zijn. Wil je geen informatie missen? Abonneer je dan op de  Nieuwsbrief Zevenbergen Oost.
Uiteraard verstrekken we jouw mailadres niet aan derden en in elke nieuwsbrief krijg je gelegenheid om je weer uit te schrijven.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl