Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel

De Verlengde Zuidrand loopt vanaf de rotonde in Bosselaar Zuid onder het spoor door en volgt dan grotendeels het tracé van de weg Afgebrande Hoef tot de Hazeldonkse Zandweg. De Zuidrandtunnel is onderdeel van de Verlengde Zuidrand om het spoor op een veilige manier te kunnen kruisen. De tunnel sluit aan op de wegen aan beide zijden van het spoor.

Wat komt er?

De Zuidrandtunnel wordt een ontsluiting van zowel de wijk Bosselaar Zuid als het toekomstige Zevenbergen Oost.

Wat is de laatste stand van zaken?

Planning

  • 2024: Vaststelling Bestemmingsplan
  • 2025: Start werkzaamheden Verlengde Zuidrand
  • 2027: Start werkzaamheden Zuidrandtunnel

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Hubers, omgevingsmanager.

Mail naar zevenbergenoost@moerdijk.nl