Zwanenveld en Rotonde Oostrand

Wat komt er?

In het gebied Zwanenveld, ten oosten van de Hazeldonkse Zandweg is het nog niet gelukt overeenstemming te bereiken met alle betrokken partijen. In dit gebied is het ook de bedoeling autoluwe buurtjes te creëren aan een centrale as die van de Hazeldonkse Zandweg tot de Oostrand (N389) loopt. Wanneer (en of dit gebied) tot ontwikkeling komt is nog niet duidelijk.

Wat is de laatste stand van zaken?

Woonkwartier is daarnaast gestart met een traject om samen met bewoners van het St Josephbuurtje te kijken naar het toekomstperspectief van deze buurt. Woonkwartier heeft de plannen voor deze buurt geconcretiseerd en gedeeld met de bewoners. De buurt valt buiten de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost maar er zijn natuurlijk wel (grote) raakvlakken. De resultaten hiervan worden eveneens betrokken bij de vervolgstappen in dit deelgebied.

De aanleg van de Rotonde Oostrand is afhankelijk van de ontwikkeling van het deelproject Zwanenveld. Dit is een apart deelproject omdat het hier een forse infrastructurele maatregel betreft. De rotonde moet aangelegd worden op de Provinciale weg N389 (Oostrand). Ontwerp en aanleg moet in overleg en met instemming van de provincie plaatsvinden.

Planning

  • Onbekend. Waarschijnlijk na Markvelden Zuid

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Hubers, omgevingsmanager.

Mail naar zevenbergenoost@moerdijk.nl