Markenvelden Zuid

Wat is de laatste stand van zaken?

Voor het deelproject Markvelden Zuid zijn de meeste planologische en milieutechnische zaken inmiddels in beeld gebracht. De uitgevoerde onderzoeken laten (vooralsnog) geen belemmeringen zien voor een daadwerkelijke ontwikkeling tot woningbouw. Wel zijn er (evenals bij de andere deelprojecten) aandachtsvelden voor de ontwikkeling, zoals afstanden tot het spoor, geluidscontouren en de externe veiligheid.

Het gebied Markvelden Zuid is nog niet meegenomen in het eerste bestemmingsplan, maar wordt naar verwachting in ontwikkeling genomen nadat Markvelden Noord vorm heeft gekregen. In 2025 wordt een omgevingsplan (opvolger van bestemmingsplan) voor dit gebied opgesteld.

Planning

  • Na Markvelden Noord

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Hubers, omgevingsmanager.

Mail naar zevenbergenoost@moerdijk.nl