Basissubsidie

Voor het stimuleren van vrijwillige inzet op het gebied van sport, cultuur, jeugd, ouderen, educatie, hulp en ondersteuning heeft de gemeente Moerdijk een jaarlijkse basissubsidie beschikbaar. De basissubsidie is bedoeld voor de kernactiviteiten van een vrijwilligersorganisatie. Een kernactiviteit is een activiteit waarvoor een stichting of vereniging is opgericht.

Aanvragen

Wanneer: de aanvraag voor Basissubsidie moet vóór 1 november (van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar) bij ons binnen zijn.
Wie: een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting zonder personeel in dienst).
Wat: Zorgt u ervoor dat u de laatst vastgestelde jaarrekening kunt uploaden?

U heeft ook een eHerkenning nodig. Het aanvragen van een E-Herkkening kost een aantal werkdagen. Doe dit dus ruim voor 1 november.  

Vraag de basissubsidie aan

Voorwaarden

Om voor een Basissubsidie in aanmerking te komen is een vrijwilligersorganisatie zich bezig houden met een van de volgende doelstellingen:

  • sportbeoefening
  • cultuurbeoefening
  • jeugdparticipatie
  • maatschappelijke participatie

Religieuze of politieke vrijwilligersorganisaties kunnen bijvoorbeeld geen basissubsidie aanvragen.

Naast de bovenstaande basissubsidie is het mogelijk om voor een Plussubsidie in aanmerking te komen. Plussubsidies worden verleend voor activiteiten die bijdragen aan:

  1. Sport (bv. toernooi/evenement), cultuur (bv. voorstelling/uitvoering), jeugd, ouderen, educatie;
  2. Deelnemers met een beperking / G-team;
  3. Opfleuren kern / opruimen zwerfvuil;
  4. Inzet vrijwilligers t.b.v. hulp en ondersteuning van inwoners met een beperking of hun mantelzorgers.

Nadere regels basissubsidie vrijwilligersorganisaties 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail vrijwilligeinzet@moerdijk.nl. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken en gezamenlijk het aanvraagformulier in te vullen. De afspraak kan op het gemeentehuis maar wij kunnen ook bij u langskomen