Basissubsidie

Video: Info uurtje subsidieaanvraag verenigingen

Wij vinden onze vrijwilligersorganisaties belangrijk voor de sociale samenhang. Zij kunnen daarom een Basissubsidie aanvragen. Een Basissubsidie is een subsidie die ieder jaar terugkomt. U vraagt deze Basissubsidie digitaal aan met behulp van uw E-Herkenning.

Heeft uw vrijwilligersorganisatie nog niet eerder een Basissubsidie aangevraagd bij de gemeente? Neem dan contact op met ons op! U kunt ons bereiken via subsidies@moerdijk.nl of per telefoon 14 0168.

Subsidie aanvragen

Lopende subsidie wijzigen

Problemen met inloggen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar subsidies@moerdijk.nl.

Om voor een Basissubsidie in aanmerking te komen is een vrijwilligersorganisatie zich bezig houden met een van de volgende doelstellingen:

  • sportbeoefening
  • cultuurbeoefening
  • jeugdparticipatie
  • maatschappelijke participatie

Religieuze of politieke vrijwilligersorganisaties kunnen bijvoorbeeld geen basissubsidie aanvragen.

Nadere regels basissubsidie vrijwilligersorganisaties 

Wanneer: de aanvraag voor Basissubsidie moet vóór 1 november (van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar) bij ons binnen zijn.
Wie: een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting zonder personeel in dienst).
Wat: Zorgt u ervoor dat u de laatst vastgestelde jaarrekening kunt uploaden?

U heeft ook een eHerkenning nodig. Het aanvragen van een E-Herkkening kost een aantal werkdagen. Doe dit dus ruim voor 1 november.