Jaarlijkse subsidie

Om subsidie aan te kunnen vragen moet de organisatie een vereniging of stichting zijn en een vrijwilligersorganisatie (dus zonder personeel in dienst). Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die ieder jaar terugkomt en die is opgebouwd uit een basissubsidie en een plussubsidie.

Heeft uw vrijwilligersorganisatie nog geen subsidie aangevraagd bij de gemeente? Dan kunt u eerst voor een bijzonder project of activiteit een initiatiefsubsidie aanvragen (zie 'gerelateerde producten').

Om voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking te komen is er de bijkomende voorwaarde dat de organisatie zich bezig moet houden met: sportbeoefening; cultuurbeoefening; jeugdparticipatie of maatschappelijke participatie.

Vrijwilligersorganisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen kunnen een basissubsidie aanvragen voor de kernactiviteit (activiteiten zoals omschreven in de statuten van de organisatie). Voor activiteiten kunnen (aanvullend op de basissubsidie) maximaal vijf plussubsidies worden aangevraagd. Basis- en plussubsidies moeten gelijktijdig worden aangevraagd.

Voor welke activiteiten kan een plussubsidie worden aangevraagd?

De activiteiten moeten bijdragen aan de volgende doelstellingen van de gemeente:

  1. Sport (bv. toernooi/evenement), cultuur (bv. voorstelling/uitvoering), jeugd, ouderen, educatie
  2. Stads/dorpsactiviteit
  3. Deelnemers met een beperking / G-team
  4. Opfleuren kern / opruimen zwerfvuil
  5. Inzet vrijwilligers t.b.v. hulp en ondersteuning van inwoners die anders niet mee kunnen doen, óf hun mantelzorgers.

Denk daarbij aan eenzame mensen, een boodschappendienst, activiteiten voor dagbesteding, cliëntondersteuning, begeleiden sporten met een beperking.

Wanneer: de aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet vóór 1 oktober (van het jaar voorafgaand) bij ons binnen zijn. De aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor 2017 en 2018 is door (bijna) alle vrijwilligersorganisaties al ingediend in 2016.
Wie: een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting zonder personeel in dienst)
Wat: als ontvanger van jaarlijkse subsidie krijgt u tijdig van ons bericht om de aanvraag digitaal in te dienen. Onderdeel van de aanvraag is ook een kort gesprek met ons. Wilt u een nieuwe jaarlijkse subsidie aanvragen neem dan contact met ons op.

Digitaal subsidie aanvragen

Verenigingen en stichtingen die bij de gemeente Moerdijk bekend zijn kunnen subsidie aanvragen via het Verenigingenportaal. Hier kunnen zij ook bestuurswijzigingen doorgeven aan de gemeente.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail subsidies@moerdijk.nl. De contactpersonen voor subsidies aan vrijwilligersorganisaties zijn Marloes van Kempen en Monique van Ardenne.