Jaarlijkse subsidie

Om een jaarlijkse subsidie aan te kunnen vragen moet de organisatie een vereniging of stichting zijn en een vrijwilligersorganisatie (dus zonder personeel in dienst). Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die ieder jaar terugkomt en die is opgebouwd uit een basissubsidie en een plussubsidie.

Heeft uw vrijwilligersorganisatie nog niet eerder een subsidie aangevraagd bij de gemeente? Neem dan contact op met ons op! U kunt ons bereiken via subsidies@moerdijk.nl  of per telefoon 14 0168.

Subsidie aanvragen

Lopende subsidie wijzigen

Om voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking te komen is er de bijkomende voorwaarde dat de organisatie zich bezig moet houden met: sportbeoefening; cultuurbeoefening; jeugdparticipatie of maatschappelijke participatie.

Vrijwilligersorganisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen kunnen een basissubsidie aanvragen voor de kernactiviteit (activiteiten zoals omschreven in de statuten van de organisatie). Voor activiteiten kunnen (aanvullend op de basis+-subsidie) maximaal vier plussubsidies worden aangevraagd. Basis- en plussubsidies moeten gelijktijdig worden aangevraagd.

Voor welke activiteiten kan een plussubsidie worden aangevraagd?

De activiteiten moeten bijdragen aan de volgende doelstellingen van de gemeente:

  1. Sport (bv. toernooi/evenement), cultuur (bv. voorstelling/uitvoering), jeugd, ouderen, educatie
  2. Organisatie avondvierdaagse
  3. Deelnemers met een beperking / G-team
  4. Opfleuren kern / opruimen zwerfvuil
  5. Inzet vrijwilligers t.b.v. hulp en ondersteuning van inwoners die anders niet mee kunnen doen, óf hun mantelzorgers. Denk daarbij aan eenzame mensen, een boodschappendienst, activiteiten voor dagbesteding, cliëntondersteuning, begeleiden sporten met een beperking.

Nadere regels basissubsidie vrijwilligersorganisaties 

Wanneer: de aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet vóór 1 november (van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar) bij ons binnen zijn.
Wie: een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting zonder personeel in dienst).
Wat: als ontvanger van jaarlijkse subsidie krijgt u tijdig van ons bericht om de aanvraag digitaal in te dienen. (Onderdeel van de aanvraag is ook een kort gesprek met ons).

Zorgt u ervoor dat u de laatst vastgestelde jaarrekening kunt downloaden?

Digitaal subsidie aanvragen: aanmelden via eHerkenning.