Subsidie muziekonderwijs

Ouders of verzorgers van kinderen tussen 0 t/m 18 jaar kunnen een subsidieaanvraag voor muziek-onderwijs indienen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van individuele muzieklessen in de gemeente Moerdijk (maximaal 4 leerlingen per les). Met muzieklessen wordt bedoeld instrumentaal muziekonderwijs, zang of theorielessen bij een daarvoor bevoegde docent. Er kan voor maximaal één instrument een aanvraag worden ingediend.
De gemeente draagt maximaal de helft (50 %) van de leskosten bij.
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 200,00.

Een samenvatting van de subsidieregels kunt u hier downloaden: Samenvatting subsidieregels (pdf, 25 kB).

Informatie voor/over muziekdocenten

Als muziekdocent die werkzaam is in de gemeente Moerdijk kunt u zich laten registreren zodat uw leerlingen gemakkelijk een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Wij hebben daarvoor de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw vakdiploma van het conservatorium voor de instrumenten waarin u lesgeeft.
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag van maximaal 5 jaar oud. Dit VOG is digitaal beschikbaar op de website van Dienst Justis. U kunt het formulier uitprinten en uw persoonlijke gegevens invullen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Vervolgens krijgt u het formulier aangevuld retour, zodat u bij uw eigen gemeente de VOG kunt aanvragen.
  • Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel (vermelding op de factuur is voldoende).

Wanneer deze gegevens compleet zijn wordt uw naam gepubliceerd in het overzicht van muziekdocenten (pdf, 23 kB).

Wij vragen ook van u om de ouders/verzorgers van de leerling een gespecificeerde factuur te sturen. Hier moet het aantal lesuren op vermeld staan.

Download hier het aanvraagformulier: Aanvraagformulier subsidie muziekonderwijs cursusjaar 2017/2018 (pdf, 22 kB).

U vraagt uiterlijk binnen 8 weken na de start van de muzieklessen de subsidie aan.
U kunt de aanvraag voor de subsidie muziekonderwijs tussen 1 augustus 2017 en 31 mei 2018 indienen. Nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, wordt binnen 8 weken een besluit genomen over uw aanvraag. U ontvangt dan een brief waarin het voorlopige subsidiebedrag staat. Mocht u de facturen van de muziekdocent bij de aanvraag nog niet volledig voor het hele schooljaar hebben, dan kunt u dit later in het jaar toesturen.

Indienen facturen en betaling van de subsidie

Er zijn twee betaalmomenten per jaar: maart 2018 en september 2018.

  • Uitbetaling in maart 2018 vindt plaats als u voor 15 februari 2018 de facturen voor het hele schooljaar heeft ingediend.
  • Uitbetaling in september 2018 vindt plaats als u voor 15 augustus 2018 de facturen voor het gehele schooljaar heeft ingediend.

Het subsidiebedrag wordt opnieuw berekend aan de hand van de door u ingediende factuur.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente, Team Balie via telefoonnummer 14 0168 of e-mail info@moerdijk.nl.