Subsidie muziekonderwijs

Ouders of verzorgers van kinderen tussen 0 t/m 18 jaar kunnen een subsidieaanvraag voor muziekonderwijs indienen.

Let op! Bij de subsidieaanvraag moet u direct de factuur (facturen) van de muziekdocent van het gehele lopende cursusjaar (digitaal) meesturen. 

Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag is verlengd tot uiterlijk 31 juli van het lopende cursusjaar. U kunt vanaf 1 augustus voor het nieuwe cursusjaar een aanvraag indienen.

Aanvragen

Vul het online formulier in via de rode knop.

Het aanvraagformulier is bedoeld om een aanvraag te doen voor een bijdrage van de gemeente voor instrumentaal of vocaal muziekonderwijs aan kinderen van 0 t/m 18 jaar. Daaronder vallen geen lessen in dans, musical of beeldende kunst. De bijbehorende regeling is de Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk.

Wijziging met betrekking tot indiening factuur muziekdocent!

De aanvraag kan tot uiterlijk 31 juli van het lopende cursusjaar worden ingediend bij de gemeente.
Bij de subsidieaanvraag moet u direct de factuur (facturen) van de muziekdocent van het gehele lopende cursusjaar (digitaal) meesturen.

Indien de muziekdocent nog niet geregistreerd is bij de gemeente (zie tabblad voorwaarden) dan kunt u (nog) geen aanvraag indienen.

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente, Team Balie via telefoonnummer 14 0168 of e-mail info@moerdijk.nl.

Voorwaarden

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van individuele muzieklessen in de gemeente Moerdijk (maximaal 4 leerlingen per les). Met muzieklessen wordt bedoeld instrumentaal muziekonderwijs, zang of theorielessen bij een daarvoor bevoegde docent. Er kan voor maximaal één instrument een aanvraag worden ingediend.
De gemeente draagt maximaal de helft (50 %) van de leskosten bij.
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 200,00.

Een samenvatting van de subsidieregels kunt u hier downloaden: Samenvatting subsidieregels (pdf, 25 kB).

Leeftijd

Het kind mag op 1 augustus van het betreffende cursusjaar nog geen 19 jaar zijn.

Informatie voor/over muziekdocenten

Als muziekdocent die werkzaam is in de gemeente Moerdijk kunt u zich laten registreren zodat uw leerlingen gemakkelijk een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Wij hebben daarvoor de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw vakdiploma van het conservatorium voor de instrumenten waarin u lesgeeft.
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag van maximaal 5 jaar oud. Dit VOG is digitaal beschikbaar op de website van Dienst Justis. U kunt het formulier uitprinten en uw persoonlijke gegevens invullen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Vervolgens krijgt u het formulier aangevuld retour, zodat u bij uw eigen gemeente de VOG kunt aanvragen.
  • Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel (vermelding op de factuur is voldoende).

Wanneer deze gegevens compleet zijn wordt uw naam gepubliceerd in het overzicht van muziekdocenten

Wij vragen ook van u om de ouders/verzorgers van de leerling een gespecificeerde factuur te sturen. Hier moet het aantal lesuren op vermeld staan.