Subsidie cultuureducatie voor basisscholen en voortgezet onderwijs

Basisscholen en het voortgezet onderwijs in de gemeente Moerdijk kunnen in aanmerking komen voor een subsidie cultuureducatie.

De basisscholen en het voortgezet onderwijs, met een kwalitatief goed cultuurplan, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal het prestatiebox-bedrag dat door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor dat schooljaar is vastgesteld, per leerling, op voorwaarde dat de school zelf een even hoog bedrag investeert.

Download hier het aanvraagformulier: Aanvraagformulier subsidie cultuureducatie (pdf, 85 kB). Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bijlagen u dient mee te sturen.

Wanneer: Uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteiten moet de school de subsidieaanvraag cultuureducatie bij de gemeente indienen.
Wie: De subsidie cultuureducatie kan aangevraagd worden door de basisscholen en het voortgezet onderwijs, met een kwalitatief goed cultuurplan, in de gemeente Moerdijk.

Hoe verloopt de verlening van de subsidie cultuureducatie?

Nadat de subsidieaanvraag cultuureducatie door de gemeente is ontvangen, ontvangt de school binnen 13 weken een reactie (de zogenaamde voorlopige beschikking). In deze brief met uitvoeringsovereenkomst staat het voorlopige subsidiebedrag gebaseerd op de gegevens die op het aanvraagformulier zijn ingevuld.

Uiterlijk vier maanden na afloop van de activiteiten waarvoor de subsidie cultuureducatie is verleend, verwacht de gemeente van de school een verantwoording. Deze verantwoording moet de volgende gegevens bevatten:

  1. Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de in de uitvoeringsovereenkomst beschreven activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht;
  2. Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag).

Vervolgens ontvangt de school een brief met het definitieve subsidiebedrag (de zogenaamde definitieve beschikking).

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail subsidies@moerdijk.nl. De contactpersoon voor subsidie cultuureducatie is Monique van Ardenne.