Uittreksel basisregistratie personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden.

Aanvragen

Digitaal

Vraag het uittreksel aan met het aanvraagformulier.

Aan de balie in het gemeentehuis

Maak een afspraak voor persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. 

Meenemen:

 • geldig legitimatiebewijs
 • In geval van machtiging:
  • schriftelijke machtiging
  • geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde
  • (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Uittreksel voor iemand anders aanvragen:

 • geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon voor wie u een uittreksel aanvraagt
 • schriftelijke machtiging

Voorwaarden

Doet u binnenkort examen, of wilt u zich inschrijven voor een woning? Dan moet u misschien een uittreksel inleveren uit de Basisregistratie personen (BRP). Op het uittreksel staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum of op verzoek aanvullende gegevens.

Wie kan het aanvragen?

 • Uzelf
 • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar
 • Curatoren (voor onder curatele gestelden)
 • Iemand die u machtigt.

Bewijs van uitschrijving op dag van vertrek (geen kosten)

Als u aangeeft dat u naar het buitenland vertrekt, krijgt u een bewijs van uitschrijving. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, vraagt u dit aan bij één van de RNI-gemeenten (Registratie Niet-Ingezetenen). Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Reizen met een minderjarig kind

Gaat u als alleenreizende ouder reizen met minderjarig(e) kind(eren)? vraag dan het uittreksel ouderlijk gezag op, met dit uittreksel kan er aangetoond worden wie het gezag heeft over het kind, dit kan problemen voorkomen bij de paspoortcontrole.

Kosten

Online: € 5,25.
Op het gemeentehuis: € 7,75 (graag per pin betalen).