Uittreksel basisregistratie personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen is een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden.

Doet u binnenkort examen, of wilt u zich inschrijven voor een woning? Het kan nodig zijn dat u een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) moet inleveren. Het uittreksel bevat tenminste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Bepaalde aanvullende gegevens kunnen op verzoek worden toegevoegd.

Wie kan het aanvragen?

 • Uzelf;
 • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • Curatoren voor onder curatele gestelden;
 • Iemand die u gemachtigd heeft.

Bewijs van uitschrijving op dag van vertrek (geen kosten)

Een bewijs van uitschrijving bij vertrek naar het buitenland, kunt u verkrijgen op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI-gemeenten. RNI staat voor Registratie Niet-Ingezetenen. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Reizen met een minderjarig kind

Gaat u als alleenreizende ouder reizen met minderjarig(e) kind(eren)? vraag dan het uittreksel ouderlijk gezag op, met dit uittreksel kan er aangetoond worden wie het gezag heeft over het kind, dit kan problemen voorkomen bij de paspoortcontrole.

Online: € 4,45.
Op het gemeentehuis: € 6,50 (graag per pin te betalen).

Digitaal

U kunt het uittreksel aanvragen via het aanvraagformulier.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt het ook persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • In geval van machtiging:
  • schriftelijke machtiging;
  • een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde;
  • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Om een uittreksel voor iemand anders aan te vragen moet u meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf;
 • (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon voor wie u een uittreksel aanvraag;
 • Een schriftelijke machtiging (82 kB).