Uittreksel basisregistratie personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven (voorheen heette dit Uittreksel GBA) . Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden.

Doet u binnenkort examen, of wilt u zich inschrijven voor een woning? Het kan nodig zijn dat u een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) moet inleveren. Het uittreksel bevat tenminste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.

Wie kan het aanvragen?

 • Uzelf;
 • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • Curatoren voor onder curatele gestelden;
 • Iemand die u gemachtigd heeft.

Bewijs van uitschrijving op dag van vertrek

Een bewijs van uitschrijving bij vertrek naar het buitenland, kunt u verkrijgen op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI-gemeenten. RNI staat voor Registratie Niet-Ingezetenen. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Online: € 4,20.
Op het gemeentehuis: € 6,15 (graag per pin te betalen).

Digitaal

U kunt het uittreksel aanvragen via het aanvraagformulier.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt het ook persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • In geval van machtiging:
  • schriftelijke machtiging;
  • een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde;
  • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.