Hoe wordt Bosselaar Zuid schoongemaakt?

De gemeente Moerdijk heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om het asbest op te ruimen. Contact met het asbest en verspreiding ervan voorkomen, was het belangrijkst na de brand. Vandaar dat het schoonmaakbedrijf meteen aan de slag is gegaan om de straten, stoepen, opritten en paadjes naar de voordeur asbestvrij te maken. Daarna was het openbaar groen aan de beurt. Deze schoonmaak was op vrijdag 23 december om 12 uur ’s middags klaar.