Schoonmaak Bosselaar Zuid

De hele openbare ruimte in Bosselaar Zuid (straten, stoepen, opritten, paadjes naar de voordeur en openbaar groen) was op vrijdag 23 december om 12 uur schoongemaakt.  U kunt gewoon bezoek ontvangen en op pad gaan. Bent in uw tuin geweest en liggen daar brandresten? Doe dan uw schoenen uit voordat u naar binnen gaat. Spoel de zolen af met water of neem ze af met een natte doek.

Ja, de GGD en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant adviseren dat in heel Bosselaar Zuid de ramen weer open mogen en de ventilatie per direct weer aan mag. Het is niet nodig om filters te vervangen.

De gemeente Moerdijk heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om het asbest op te ruimen. Contact met het asbest en verspreiding ervan voorkomen, was het belangrijkst na de brand. Vandaar dat het schoonmaakbedrijf meteen aan de slag is gegaan om de straten, stoepen, opritten en paadjes naar de voordeur asbestvrij te maken. Daarna was het openbaar groen aan de beurt. Deze schoonmaak was op vrijdag 23 december om 12 uur ’s middags klaar.

Van deelgebieden 2 en 3 is alleen het noordelijk deel vervuild met asbest. Het openbare gebied is daar inmiddels schoongemaakt. In de rest van het gebied bleek schoonmaak niet nodig.

Deze grond is niet van de gemeente. Deelgebied 3 is een bouwterrein. Momenteel wordt hier schoongemaakt in opdracht van de projectontwikkelaar en aannemer. Wanneer de huizen in dit gebied opgeleverd kunnen worden, is aan hen. De gemeente gaat hier niet over.

Dat gebeurt met een zogeheten wegdekreiniger. Dat is een vrachtwagen die speciaal voor dit werk is ingericht. Je kunt die vergelijken met een grote stofzuiger met speciale filters. Aan het begin van de wijk staan speciale tanks. De wegdekreinigers pompen daar het afval in en gaan vervolgens weer verder met schoonmaken in de wijk.

De mensen die de auto’s schoonspoelen dragen wegwerpoveralls. Het is bij de wielwasstraat grotendeels asbestvrij en doordat er water wordt gebruikt, is het risico op verspreiding laag.

De grootste hoeveelheid asbest wordt niet met water verwijderd, maar ligt op de weg en wordt met een speciale vrachtwagen (wegdekreiniger) opgezogen. Afvalwater loopt het riool in, waarin speciale afsluiters zijn geplaatst. Het schoonmaakbedrijf pompt het riool leeg en filtert het water. Zo werkt het in de wijk, maar ook bij de wielwasstraat.

Dit wordt afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.