Jubileumsubsidie

Om subsidie aan te kunnen vragen moet de organisatie een vereniging of stichting zijn en een vrijwilligersorganisatie (dus zonder personeel in dienst). Een jubileumsubsidie wordt verleend wanneer een vereniging of stichting 25 jaar bestaat of een veelvoud daarvan. Aan carnavalsverenigingen kan een jubileumsubsidie verleend worden ter gelegenheid van een 11-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een jubileumsubsidie kunt u een verzoek indienen bij de gemeente, met vermelding van het jubileum (bv. 25 jarig jubileum) en het IBAN rekeningnummer van de vrijwilligersorganisatie. De hoogte van de jubileumsubsidie is terug te vinden in Nadere regels initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligersorganisaties die jaarlijks een basissubsidie ontvangen, kunnen deze jubileumsubsidie ook direct bij de basissubsidie aanvragen. Ga hiervoor naar: Basissubsidie.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail subsidies@moerdijk.nl. De contactpersonen voor subsidies aan vrijwilligersorganisaties zijn Marloes van Kempen en Monique van Ardenne.

Voorwaarden

Wanneer: de aanvraag voor een jubileumsubsidie moet uiterlijk 3 maanden na het betreffende jubileumjaar bij ons binnen zijn. De aanvraag kan per brief of per mail bij ons ingediend worden. Er is geen specifiek formulier om de jubileumsubsidie aan te vragen.
Wie: een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting zonder personeel in dienst)
Wat: de aanvraag dient een omschrijving van het jubileum (bv. 25 jarig jubileum) en het IBAN rekeningnummer van de vrijwilligersorganisatie.