Het Bolwerk Klundert

Het project Het Bolwerk richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert tot een woningbouwlocatie.   

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Achtergrond

Sinds augustus 2021 is het bestemmingsplan 'Bolwerk Klundert' onherroepelijk. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 40 woningen mogelijk. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de gemeente een verkoopprocedure start voor de herontwikkeling van de locatie met als doel één marktpartij te selecteren die de grond van de gemeente koopt en de realisatie van de woningen op zich gaat nemen. Eind 2021 is de verkoopprocedure gestart en begin 2023 is de grond verkocht aan projectontwikkelaar De Realisatie.

Winnend ontwerp

Het winnende ontwerp, op basis van de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit, is van de combinatie De Realisatie (projectontwikkelaar), SVP Architectuur en landschapsbureau Haver Droeze. Het plan bevat 35 woningen die geschikt zijn voor diverse doelgroepen (starters, gezinnen die toe zijn aan een volgende stap en senioren). Er komt een appartementencomplex met 24 woningen inclusief een parkeergarage, 9 rijwoningen en twee woningen onder een kap. 26 woningen vallen in de categorie 'betaalbaar' (minder dan € 355.000). Op de locatie komt verder nog een aantal parkeerplaatsen, inclusief ruimte voor elektrische deelauto's. Daarnaast is er ruimte voor groen in de omgeving (tussen appartementengebouw en de woningen) en biodiversiteit (bouwkundige voorzieningen in daken, gevels en omgeving die begroeiing stimuleren en een ideale omgeving creëren voor bijen, vogels en egels). Het blok wordt bovendien klimaatbestendig ingericht. De woningen krijgen een warmtepomp, met de mogelijkheid tot koeling. Een 'groen dak' op het appartementencomplex en bomen in de omgeving dragen bij aan het verminderen/voorkomen van hittestress in warme zomers. En er is ruimte voor waterberging, zodat problemen met droogte worden voorkomen.

Planning

De gemeente heeft op 30 januari 2023 de anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten met De Realisatie. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van het Bolwerk. In februari 2023 is de gemeentelijke grond overgedragen aan De Realisatie. De ontwikkelaar is aan de slag met de voorbereidingen van de bouw. De grondgebonden woningen zijn inmiddels verkocht. De appartementen zijn in mei in de verkoop gekomen.

  • Start verkoop grondgebonden woningen eind 2023
  • Start verkoop appartementen 2e kwartaal 2024
  • Oplevering woningen vanaf 2025

Huidige situatie

Impressie

Meer informatie

Via de website van Nieuwbouw Klundert kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van het project.

Contact

Gemeente Moerdijk

Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten