Het Bolwerk (Bult van Pars) Klundert

Het project Het Bolwerk (Bult van Pars) richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert tot een woningbouwlocatie.

Stand van zaken

Achtergrond

De projectlocatie aan de Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. Het college heeft in september 2017 besloten de variant 'Wonen' verder uit te gaan werken. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling tot woningbouwlocatie rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd was met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. Om het projectgebied geschikt te maken voor de gewenste herontwikkeling, is de locatie gesaneerd.

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om allereerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan verkopen.


Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ is sinds medio augustus 2021 onherroepelijk. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 40 woningen en bevat een zo flexibel mogelijke regeling zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven én de stedenbouwkundige context van deze bijzondere locatie. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de gemeente een prijsvraag uitschrijft voor de herontwikkeling van de locatie met als doel om één marktpartij te selecteren die de grond van de gemeente koopt en de herontwikkeling op zich gaat nemen. Het bestemmingsplan vormt de basis voor de prijsvraag.


Verkoopprocedure/ontwerpprijsvraag
Voor de verkoop van de grond is eind 2021 een openbare verkoopprocedure gestart. Marktpartijen waren t/m 31 januari 2022 in de gelegenheid een verzoek tot deelneming in te dienen. De gemeente heeft veel aanmeldingen ontvangen. Uit de geldige aanmeldingen zijn vijf partijen geselecteerd voor de inschrijvingsfase. De geselecteerde partijen krijgen nu de kans hun visie op de herontwikkeling van de locatie inclusief een uitgewerkt ontwerp en grondbod in te dienen. De beste inzending op basis van de verhouding prijs-kwaliteit wint. Naar verwachting is in het vierde kwartaal van 2022 bekend aan welke partij de grond zal worden verkocht.


Nieuwe naam
De locatie staat in de volksmond bekend als de Bult van Pars. De locatie is echter geen bult meer en inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van de familie Pars. In november 2020 heeft er een poll uitgestaan waarbij er een nieuwe naam gekozen kon worden. De naam ‘Het Bolwerk’ is als meeste gekozen.
De feestelijk onthulling van de nieuwe naam is te zien in de volgende video Nieuwe naam "Het Bolwerk'
Op de locatie is een bord geplaatst met de nieuwe naam voor het projectgebied. Vanaf nu spreken we dus niet meer over de Bult van Pars maar over Het Bolwerk!

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten