Tweede fase saneringswerk Bult van Pars wordt vervolgd

Geplaatst: 18-6-2019

Op 18 april stemde de raad in met het vrijgeven van extra budget om de sanering af te kunnen ronden en de bult geschikt te maken voor woningbouw. Vervolgens is er gestart met de aanbesteding om een saneringsaannemer te selecteren. De aanbesteding is inmiddels afgerond. Het saneringswerk is definitief gegund aan aannemer J. van Esch. Het management is bij deze tweede fase weer in handen van V&S Milieu Adviseurs met Agel Adviseurs als milieukundige begeleiding en RAAP voor de archeologische begeleiding.

Tweede fase saneringswerk Bult van Pars wordt vervolgd

De aannemer start binnen twee weken met het vervolg van het saneringswerk. “Op zeer korte termijn gaan de werkzaamheden dus weer beginnen”, licht wethouder Thomas Zwiers toe. “De planning is om ruim voor het einde van dit jaar de sanering af te ronden.” 

Bestemmingsplan en ontwerpprijsvraag

De bestemmingsplanprocedure om de huidige bestemming van de locatie te wijzigen naar een woonbestemming loopt. Wanneer er zicht is op een onherroepelijk bestemmingsplan, wordt er een ontwerpprijsvraag uitgezet met als doel de locatie te verkopen aan een ontwikkelende partij. Ontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied. Naar verwachting start in 2021 het echte bouwen.

Basis van de ontwerpen is dus een nieuw bestemmingsplan. In de loop van het jaar organiseert de gemeente een bijeenkomst voor belangstellenden om het bestemmingsplan nader toe te lichten voor dat het bestemmingsplan in ontwerp gaat. Ook bij vervolgstappen vindt er steeds overleg plaats met onder andere omwonenden, de stadstafel en de heemkundekring.

Nieuwe naam

De locatie staat bekend als de Bult van Pars. Al jaren is de locatie geen eigendom meer van de familie Pars en daarnaast is er na sanering geen sprake meer van een bult. Het wordt dan ook tijd voor een nieuwe naam. “Tijdens de volgende bijeenkomst leggen we aan de aanwezigen een aantal opties voor de nieuwe naamgeving voor. Mochten hierover nu al ideeën zijn, dan zijn deze meer dan welkom” vertelt Zwiers.

Centrumontwikkeling Klundert

De Bult van Pars maakt onderdeel uit van de centrumontwikkeling in Klundert. Met een werkgroep is een aantal voorstellen gedaan die nu getoetst worden op haalbaarheid. De ideeën zijn onder andere de aanpassing van de bestrating, het toevoegen van parkeerplaatsen en de aankleding van groen en vlonders. In oktober leggen we het voorstel voor aan de gemeenteraad met het verzoek om budget voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Vervolgens is er een interactieve bijeenkomst om samen met bewoners, ondernemers en gebruikers het ontwerp nader vorm te geven.