Toekomst Bult van Pars wordt samen met Klundertnaren bepaald

Geplaatst: 15-2-2017

De gemeente Moerdijk gaat in overleg met de inwoners van Klundert kijken wat er moet gebeuren met de Bult van Pars. Samen met de stadstafel, de Klundertse heemkundekring ‘Die Overdraghe’ en ondernemersvereniging KOK wil de gemeente kijken wat de beste bestemming is voor het terrein.

Eind vorig jaar werd in opdracht van de gemeente Moerdijk archeologisch bodemonderzoek verricht naar mogelijke resten van historische waarde. Daarbij werden toen o.a. overblijfselen aangetroffen van 17e-eeuws verdedigingswerken; delen van een verdedigingswal en een half bastion en van de gracht die er omheen liep.

In het onderzoeksrapport beveelt archeologisch bureau RAAP aan om deze werken als dat mogelijk is in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Maar het kan ook zo zijn dat wordt besloten om het terrein verder te ontwikkelen, en niets te doen met de resten. Zo is er bijvoorbeeld interesse om op het terrein een supermarkt te vestigen. Dat zou dan weer passen in de plannen die er liggen in het kader van de centrumontwikkeling van Klundert. In dat geval moet de grond sowieso worden aangepakt om geconstateerde asbest en olie te verwijderen. Andere optie is om het terrein, eventueel met kleine verbeteringen, te blijven gebruiken als parkeerterrein. “En dan kunnen we altijd nog verwijzen naar de historie zoals die hier ooit was”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Bijvoorbeeld zoals we ook bij de voormalige Kasteeltuin in Zevenbergen doen.”

Planning is om voor de zomer van 2017 te komen met een definitief besluit over de toekomst van de Bult van Pars.