Moerdijkregeling

Wonen met de zekerheid dat u uw huis altijd verkocht krijgt? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Niet voor de inwoners van het dorp Moerdijk, want dankzij de Moerdijkregeling kunnen zij hun woning altijd weer verkopen aan de gemeente met een verkoopgarantie van 95% van de taxatiewaarde.

Wonen met de zekerheid dat u uw huis altijd verkocht krijgt? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Niet voor de inwoners van het dorp Moerdijk, want dankzij de Moerdijkregeling kunnen zij hun woning altijd weer verkopen aan de gemeente met een verkoopgarantie van 95% van de taxatiewaarde. Zowel huidige als toekomstige inwoners van het dorp Moerdijk kunnen profiteren van de garantieregeling. Nergens anders krijgen huizenbezitters een zekerheid als deze. 

De Moerdijkregeling is één van de maatregelen om het dorp weer nieuwe glans te geven en is vooral een vangnet voor woningen die op de gewone woningmarkt niet worden verkocht. De Moerdijkregeling geeft zekerheid over de verkoopbaarheid van woningen in het dorp Moerdijk. Een woning uit de regeling is dus een woning met verkoopgarantie!

Meer over de inhoud en procedure van de Moerdijkregeling kom je te weten via deze film en de pagina's  hieronder. De Moerdijkregeling is juridisch vastgelegd als beleidsregel: ‘De Moerdijkregeling’

De Moerdijkregeling

Oké, dus je hebt een huis binnen de bebouwde kom van het dorp moerdijk?
En je wil misschien van die regeling gebruik gaan maken.

Moet je je nu dan gaan verdiepen in allerlei regeltjes en voorwaarden?
Zoals: hoe het bedrag wordt bepaald, wie dat doet en wanneer je moet beslissen?

Kan iemand even uitleggen hoe dit allemaal werkt? Dit is de moerdijkregeling.
De regeling die jou de keuze geeft om je huis te verkopen aan de gemeente voor een gegarandeerd bedrag.

Dit is hoe het werkt.
De gemeente zorgt ervoor dat dit najaar alle huizen worden getaxeerd.
Als je snel na de taxatie wilt verhuizen dan geef je ons een half jaar om je woning te verkopen.
Lukt dat niet dan kopen wij het van je voor 95% van het getaxeerde bedrag.
Wil je nu graag blijven maar later misschien verhuizen?
Dan kun je ook later van de regeling gebruik maken.
Samen taxeren we dan opnieuw en kijken of het huis ondertussen goed is onderhouden? Of verbouwd? En naar de prijzen van andere woningen in de gemeente.

Zo kun je gerust blijven wonen, omdat je je huis altijd kunt verkopen. En dat is fijn.

Moerdijkregeling

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over de Moerdijkregeling of heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op met de projectleiding van Moerdijkregeling. Deze regeling valt onder het uitvoeringsprogramma van de Havenstrategie Moerdijk 2030. .

Contactgegevens

Projectleiding Havenstrategie Moerdijk 2030
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
Telefoon: 140168
E-mail: havenstrategie@moerdijk.nl

logo gemeente Moerdijk
logo provincie Noord-Brabant
logo port of Moerdijk

Lees verder

Uitleg over de werkwijze van de Moerdijkregeling. Wanneer komt u in aanmerking?

Heeft u een koopwoning in het dorp Moerdijk en wilt u uw woning verkopen aan de gemeente? Dan kunt u dit kenbaar maken.

De gemeente koopt in principe maximaal 25 huizen per kalenderjaar aan. Overstijgt het aantal aanmeldingen de 25, dan volgt er een loting. Bent u niet ingeloot, dan komt u automatisch op de wachtlijst.

De verkoopwaarde van uw woning wordt bepaald op basis van de woningmarktcijfers van het Kadaster.

Contactgegevens van de makelaar.