Hoe werkt de Moerdijkregeling?

Uitleg over de werkwijze van de Moerdijkregeling. Wanneer komt u in aanmerking?

Werkwijze

De Moerdijkregeling is een garantieregeling voor huizenbezitters in het dorp Moerdijk. Zij krijgen een verkoopgarantie gebaseerd op 95% van de waarde van hun huis op 1 januari 2013. Deze regeling is vooral een vangnet voor woningen die op de gewone woningmarkt niet worden verkocht. De Moerdijkregeling is bedoeld voor huidige en toekomstige huizenbezitters in het dorp Moerdijk. Zij kunnen te allen tijde, op welk moment in de toekomst dan ook, hun huis verkopen aan de gemeente. Dat geeft financiële zekerheid en rust en mensen kunnen daardoor rustig in het dorp blijven wonen. Daarnaast maakt de regeling het extra aantrekkelijk om in het dorp een woning te kopen omdat ook nieuwe eigenaren gebruiken kunnen maken van de Moerdijkregeling.

Toelichting Moerdijkregeling

Maximaal 25 woningen per jaar

De gemeente koopt maximaal 25 woningen per jaar aan. Overstijgt het aantal aanmeldingen de 25, dan volgt er een notariële loting en komt er een wachtlijst.

Taxatierapport

Om in de toekomst, als het nodig is, aanspraak te kunnen maken op de Moerdijkregeling, is het noodzakelijk dat voor de woning een taxatierapport is opgesteld én gevalideerd. Alle woningen in het dorp Moerdijk die ervoor in aanmerking kwamen – op één woning na -, zijn getaxeerd voor de Moerdijkregeling. Het gaat om ruim 300 woningen.

Het uitgangspunt bij het uitvoeren van de taxaties was, dat de waarde van de woningen in het dorp Moerdijk zo nauwkeurig mogelijk werd bepaald zoals die was op 1 januari 2013. De reden van deze peildatum is, dat de negatieve beeldvorming in de media – na de presentatie van het plan voor het Zeehaven- en Industrieterrein in september 2013 – op deze manier niet meetelt in de waarde van de huizen.

Voordat is gestart met de taxaties is door de taxateurs een richtlijn opgesteld waaraan de taxaties zijn getoetst: Richtlijn. Ook is er samen met een bewonersvertegenwoordiging vooraf een format gemaakt van hoe het taxatierapport eruit moet zien. Met als doel om de taxaties zo objectief, eenduidig en transparant mogelijk te laten verlopen: Format taxatierapport.

Verkoop en overdracht

Als een eigenaar besluit zijn woning aan de gemeente te verkopen, wordt de taxatiewaarde geactualiseerd op basis van waardeontwikkeling in de provincie Noord-Brabant. Vervolgens wordt een koopcontract opgesteld en ondertekend bij de notaris. Daarmee is de woning aan de gemeente verkocht, maar de levering en betaling vindt zes maanden later plaats. De gemeente probeert in die zes tot acht maanden de woning alvast te verkopen. De bewoners blijven gedurende die tijd in de woning wonen en zijn verplicht om geïnteresseerde kijkers/ kopers, samen met de makelaar toe te laten in het huis. Na die periode wordt de woning leeg opgeleverd. Als de woning op dat moment nog niet is verkocht, wordt de woning overgedragen aan de gemeente.

‘Stuivertje wisselen’

Naast verkoop van de woning aan de gemeente, is er ook de mogelijkheid om via de Moerdijkregeling ‘stuivertje te wisselen’ met een andere woning in Moerdijk. Indien u als huiseigenaar in het dorp Moerdijk een woning wilt kopen die door de gemeente via de Moerdijkregeling te koop wordt aangeboden, dan is de gemeente bereid om uw huidige woning gelijktijdig weer aan te kopen. U hoeft dan dus niet eerst te wachten tot u uw woning particulier hebt verkocht óf tot het moment dat u volgens de wachtlijst aan de beurt bent om een aanbod van de gemeente te krijgen.

Bent u geïnteresseerd in het ‘stuivertje wisselen’ neem dan contact op onze makelaar Van der Giessen en Van Herk. Bekijk het overzicht van ons woningaanbod op Funda.