Wachtlijst en loting

De gemeente koopt in principe maximaal 25 huizen per kalenderjaar. Overstijgt het aantal aanmeldingen de 25, dan is er een loting. Wie niet is ingeloot komt automatisch op de wachtlijst.

De gemeente koopt in principe maximaal 25 huizen per kalenderjaar aan. Zo wordt voorkomen dat er te veel huizen tegelijkertijd leeg staan en blijft het verkopen van de lege huizen te doen. 25 is het aantal huizen dat gemiddeld te koop staat in dorpen die (ongeveer) even groot zijn als het dorp Moerdijk. Daarbij is één uitzondering gemaakt: in noodsituaties (medische reden of overlijdensituatie) kan het zijn dat de gemeente een woning extra koopt. Deze woning telt dan niet mee in de 25.

Overstijgt het aantal aanmeldingen de 25, dan volgt er een loting. Bent u niet ingeloot, dan komt u automatisch op de wachtlijst, op volgorde van loting. Voor deelname aan de Moerdijkregeling in het jaar 2015 en 2016 waren er meer aanmeldingen dan 25. De daarop volgende jaren waren er aanzienlijk minder aanmeldingen. Via een notariële loting is bepaald welke woningen een plaats op de wachtlijst krijgen.