Aanmelden

Heeft u een koopwoning in het dorp Moerdijk? Wilt u uw woning verkopen aan de gemeente? Laat het ons weten.

Heeft u een koopwoning in het dorp Moerdijk en wilt u uw woning verkopen aan de gemeente? Dan kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldformulier ingevuld in te sturen. Voorwaarde is dat uw woning getaxeerd is voor de Moerdijkregeling en dat u een gevalideerd taxatierapport in bezit heeft.

De gemeente Moerdijk koopt ieder jaar maximaal 25 woningen aan. Aanmelden voor de tweede lichting 2024 is mogelijk tot 1 juli 2024. Let op: heeft u uzelf aangemeld en trekt u uw aanmelding terug, dan geldt een wachttijd van 5 jaar voordat u uw woning weer kunt aanmelden voor de Moerdijkregeling. Hiermee voorkomen we overhaaste inschrijvingen en een onnodige wachtlijst. Heeft u het koopcontract getekend, dan is dat uiteraard bindend.

Zelf verkopen

U bent niet verplicht om uw woning aan de gemeente aan te bieden. U mag uw woning uiteraard ook zelf verkopen via de particuliere woningmarkt. Ook als u eerst probeert uw woning zelf te verkopen, houdt u het recht later alsnog gebruik te maken van de Moerdijkregeling. Als u uw woning zelf verkoopt, geldt ook de garantieregeling voor de koper van uw woning.

Makelaarskosten

Als u uw woning aan de gemeente verkoopt, wordt er een vast bedrag voor zogenaamde makelaarscourtage gerekend.

Voor woningen met een taxatiewaarde (1-1-2013) tot € 300.000,- geldt een courtage van € 944,25. Voor woningen met een taxatiewaarde (1-1-2013) vanaf € 300.000,- geldt een courtage van € 1.447,85.

Moerdijkregeling geldt ook voor nieuwe inwoners

Als de woning getaxeerd is volgens de geldende criteria van de Moerdijkregeling, wordt de verkoopgarantie aan de nieuwe koper doorgegeven. Als u drie jaar in uw pas gekochte huis in dorp Moerdijk heeft gewoond, dan kunt u uw woning aan de gemeente aanbieden voor de Moerdijkregeling.