Nieuws 2013

Nieuws 2013

De gemeenteraad van Moerdijk en het bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben op 26 september ingestemd met de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) voor het logistiek park Moerdijk (LPM). Nadat eerder......

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk, met hierin vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, heeft op donderdag 13 juni ingestemd met de Locatie Ontwikkelings......

Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen vastgesteld. De notitie vormt het kader bij het opstellen van het......

Voor de haven bij het dorp Moerdijk is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor een grootschalige opknapbeurt. Daarvoor zijn ook de steigers gecontroleerd. De steiger op de kop van de haven......

Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak Waterfront Moerdijk vastgelegd. Daarmee is onder andere groen licht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de......

De oplossingen om het probleem van het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek aan te pakken zijn in grote lijnen bekend. Het voorstel is om het doorgaand verkeer naar de A16 om de kern heen te leiden......

Op 14 februari 2013 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) haar advies aan de gemeente Moerdijk uitgebracht over de notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Randweg......