Eerste werkzaamheden Waterfront Moerdijk

Geplaatst: 22-5-2013

Voor de haven bij het dorp Moerdijk is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor een grootschalige opknapbeurt. Daarvoor zijn ook de steigers gecontroleerd. De steiger op de kop van de haven blijkt niet veilig te zijn. Deze wordt vooruitlopend op de opknapbeurt binnenkort

Enige tijd geleden is de steiger al afgesloten om problemen te voorkomen. Vooruitlopend op de opknapbeurt van de haven, wordt deze steiger nu gedemonteerd. Daarbij worden alle onderdelen verwijderd met uitzondering van de staanders in het water. Het bedrijf Bordbusters start op donderdag 23 mei 2013 met de demontage. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalve week.

Waterfront Moerdijk

Het haventje in het dorp Moerdijk is momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront Moerdijk te herontwikkelen en sfeervoller te maken. Woningbouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid gericht op het water zijn daarbij de bouwstenen. Het plan wordt herontwikkeld in drie deelgebieden. De haven inclusief kades, steigers en de direct omliggende openbare ruimte wordt als eerste opgeknapt. Er komen dan ook nieuwe aanlegmogelijkheden voor de pleziervaart.