Advies Commissie m.e.r. Noordelijke randweg Zevenbergen

Geplaatst: 15-2-2013

Op 14 februari 2013 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) haar advies aan de gemeente Moerdijk uitgebracht over de notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Randweg Zevenbergen (notitie R&D). De Commissie m.e.r. heeft daarbij kennis genomen van de 17 ingebrachte zienswijzen en adviezen op de notitie R&D. Voor zover relevant voor het m.e.r. heeft de Commissie deze in haar advies verwerkt.

 

De notitie R&D wordt tezamen met het advies van de Commissie m.e.r. en de nota zienswijzen, ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De verwachting is dat het voorstel in het 2e kwartaal 2013 door de gemeenteraad wordt behandeld.

Het advies van de Commissie m.e.r. kunt u downloaden via de website www.commissiemer.nl.