Voorbereidingsbesluit westelijke oever haven Moerdijk

Geplaatst: 1-5-2013

Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak Waterfront Moerdijk vastgelegd. Daarmee is onder andere groen licht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van de westelijke oever.

Op de westoever wil de gemeente graag woningen bouwen en ruimte inrichten voor recreatie op en rond het water. Op dit moment loopt daarvoor een haalbaarheidsstudie In de geldende bestemmingsplannen 'Moerdijk 1971' en 'Industrieterrein Moerdijk 1993', hebben de gronden op de westelijke oever nog een bestemming op basis waarvan bedrijvigheid ontwikkeld zou kunnen worden. Om te voorkomen dat tijdens de haalbaarheidsstudie, voordat de bestemmingsplanprocedure is opgestart, onwenselijke ontwikkelingen plaatsvinden, wordt een voorbereidingsbesluit genomen. Daarin geeft de gemeente aan welke bestemming het gebied krijgt na het doorlopen van de benodigde wijzigingsprocedure als de plannen doorgaan. Op basis daarvan is het onmogelijk dat bedrijven zicht vestigen in het plangebied of de gronden gaan gebruiken om te speculeren. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Met ingang van 2 mei 2013 is het besluit van kracht.