Finaal akkoord locatieontwikkelingsovereenkomst LPM

Geplaatst: 4-10-2013

De gemeenteraad van Moerdijk en het bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben op 26 september ingestemd met de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) voor het logistiek park Moerdijk (LPM). Nadat eerder al de Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd hadden, is de overeenkomst nu definitief. In de LOO staat onder meer vastgelegd dat het Havenschap Moerdijk de ontwikkelaar en beheerder wordt van het LPM.

Verder is formeel het beheersgebied van het Havenschap uitgebreid met het gebied waarop het LPM komt te liggen. Met de vaststelling van de LOO is nog geen definitief besluit gevallen over het inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) van het LPM De vaststelling door Provinciale Staten van het inpassingsplan staat gepland voor mei volgend jaar. In 2013 volgt nog de vaststelling van het ontwerp inpassingsplan door Gedeputeerde Staten.


* Bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk'
In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk', ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. Het LPM is een van de negen plannen. De realisatie van LPM maakt de kwaliteitsimpuls voor de Moerdijk-Oost mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl.