Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

Op 5 oktober jl. heeft in restaurant ‘De Gouden Leeuw' een informatieavond plaatsgevonden over de startnotitie voor de milieueffectrapportage van het Logistiek Park Moerdijk. Op deze avond is uitleg......

Op 15 oktober bezocht de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) het plangebied voor het Logistiek Park Moerdijk, ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder. De Commissie m.e.r. is......

Op 3 juli 2009 ondertekenden Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk de Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk. Deze overeenkomst bestaat uit negen plannen die samen......

De provincie Noord-Brabant is van plan het gebied ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder, daar waar het Logisitiek Park Moerdijk gepland is, te bestemmen als bedrijventerrein. Ter voorbereiding hierop......

Moerdijk MeerMogelijk is het gebiedsontwikkelingsproject waarin gemeente, provincie en Rijk samenwerken. Op 3 juli 2009 ondertekenden gemeente, provincie en Rijk hierover een bestuursovereenkomst. Het......

In de raadsvergadering van 16 juli heeft de gemeenteraad van Moerdijk ingestemd met Moerdijk MeerMogelijk. Met dit besluit kunnen de 9 plannen voor gebiedsontwikkeling in onze gemeente, waaronder de......

Vrijdagavond 10 juli heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant ingestemd met de bestuursovereenkomst voor Moerdijk MeerMogelijk....

De ministeries van EZ en VROM, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk. Dat werd vanmorgen bekrachtigd met de ondertekening......

De ministeries van EZ en VROM, de provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk. Dat werd vanmorgen bekrachtigd met de ondertekening......

https://youtu.be/LbjEkGZfm9M...

Vrijdag 3 juli a.s. wordt in Den Haag de Bestuursovereenkomst van de Gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk ondertekend door de ministers Van der Hoeven en Cramer, Commissaris van de Koningin in......

De plannen voor de gebiedsontwikkeling in Moerdijk zijn financieel haalbaar. Dat hebben gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant vandaag in Zevenbergen bekend gemaakt. De colleges van B&W......

De Gebiedscommissie Brabantse Delta heeft sinds het gebiedsplan van 2005 hard gewerkt aan de realisering van haar ambities voor het buitengebied. Gisteren avond, 22 april, heeft de Gebiedscommissie de......

https://www.youtube.com/watch?v=ACXo3Ok1vcA&feature=youtu.be...

Gisterenavond is door de gemeenteraad ingestemd met de verlenging van de intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk tot 1 juli 2009. Met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Ook......