Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

dinsdag 27 oktober 2009

Op 5 oktober jl. heeft in restaurant ‘De Gouden Leeuw' een informatieavond plaatsgevonden over de startnotitie voor de milieueffectrapportage van het Logistiek Park Moerdijk. Op deze avond is uitleg......

dinsdag 20 oktober 2009

Op 15 oktober bezocht de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) het plangebied voor het Logistiek Park Moerdijk, ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder. De Commissie m.e.r. is......

vrijdag 2 oktober 2009

Op 3 juli 2009 ondertekenden Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk de Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk. Deze overeenkomst bestaat uit negen plannen die samen......

zaterdag 12 september 2009

De provincie Noord-Brabant is van plan het gebied ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder, daar waar het Logisitiek Park Moerdijk gepland is, te bestemmen als bedrijventerrein. Ter voorbereiding hierop......

zaterdag 12 september 2009

Moerdijk MeerMogelijk is het gebiedsontwikkelingsproject waarin gemeente, provincie en Rijk samenwerken. Op 3 juli 2009 ondertekenden gemeente, provincie en Rijk hierover een bestuursovereenkomst. Het......

donderdag 16 juli 2009

In de raadsvergadering van 16 juli heeft de gemeenteraad van Moerdijk ingestemd met Moerdijk MeerMogelijk. Met dit besluit kunnen de 9 plannen voor gebiedsontwikkeling in onze gemeente, waaronder de......

vrijdag 10 juli 2009

Vrijdagavond 10 juli heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant ingestemd met de bestuursovereenkomst voor Moerdijk MeerMogelijk....

vrijdag 3 juli 2009

De ministeries van EZ en VROM, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk. Dat werd vanmorgen bekrachtigd met de ondertekening......

vrijdag 3 juli 2009

De ministeries van EZ en VROM, de provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk. Dat werd vanmorgen bekrachtigd met de ondertekening......

vrijdag 3 juli 2009

https://youtu.be/LbjEkGZfm9M...

dinsdag 30 juni 2009

Vrijdag 3 juli a.s. wordt in Den Haag de Bestuursovereenkomst van de Gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk ondertekend door de ministers Van der Hoeven en Cramer, Commissaris van de Koningin in......

dinsdag 2 juni 2009

De plannen voor de gebiedsontwikkeling in Moerdijk zijn financieel haalbaar. Dat hebben gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant vandaag in Zevenbergen bekend gemaakt. De colleges van B&W......

dinsdag 28 april 2009

De Gebiedscommissie Brabantse Delta heeft sinds het gebiedsplan van 2005 hard gewerkt aan de realisering van haar ambities voor het buitengebied. Gisteren avond, 22 april, heeft de Gebiedscommissie de......

woensdag 28 januari 2009

https://www.youtube.com/watch?v=ACXo3Ok1vcA&feature=youtu.be...

vrijdag 19 december 2008

Gisterenavond is door de gemeenteraad ingestemd met de verlenging van de intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk tot 1 juli 2009. Met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Ook......