Nieuws 2017

Nieuws 2017

donderdag 16 november 2017

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben op 16 november een overeenkomst ondertekend, waarmee de volgende stap naar realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen is gezet. De......

woensdag 27 september 2017

Na een periode van overleg met bewoners van Zevenbergschen Hoek is het definitief ontwerp gereed voor de herinrichting van de doorgaande route door het dorp, de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat....

donderdag 14 september 2017

Een belangrijke stap in de besluitvorming over de Noordelijke Randweg Zevenbergen is gezet; het college van de gemeente Moerdijk heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de......

woensdag 5 juli 2017

Vanaf 10 juli 2017 hervat het Havenbedrijf Moerdijk het zandtransport naar het plangebied Logistiek Park Moerdijk....

dinsdag 16 mei 2017

De gemeente Moerdijk heeft in de milieueffectrapportage die is opgesteld in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg in Zevenbergen voldoende gekeken naar de milieuaspecten. Dat oordeelt de......

maandag 27 februari 2017

Het tracé voor de Noordelijke randweg bij Zevenbergen ligt grotendeels vast. Datzelfde geldt voor de bijbehorende planning....

dinsdag 21 februari 2017

Er komt een nieuwe provinciale weg bij Zevenbergen: de Noordelijke randweg. Dit is een belangrijke schakel in de totale ontwikkeling van Zevenbergen, met name voor het gebied Zevenbergen Noord en het......

vrijdag 10 februari 2017

Vanaf vandaag is via de website van de gemeente Moerdijk een web-applicatie beschikbaar voor het publiek. Met deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke randweg bij Zevenbergen wordt......

woensdag 18 januari 2017

Vanaf 2 februari 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen ter inzage. De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie hier.......