Nieuws 2012

Nieuws 2012

woensdag 28 november 2012

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de Provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen aan het project Noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding......

maandag 12 november 2012

De gemeente Moerdijk koopt het perceel van de betoncentrale Wolst in aanloop naar de ontwikkeling van de Noordrand Zevenbergen, een van de plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Het vertrek van Wolst......

donderdag 8 november 2012

Het college van Moerdijk is deze week akkoord gegaan met een Plan van Aanpak om het gebied rond het haventje van het dorp Moerdijk - beter bekend als Waterfront Moerdijk - te herontwikkelen. Het......

woensdag 30 mei 2012

De gemeente Moerdijk herziet het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het plan biedt een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de intensievere benutting......

woensdag 23 mei 2012

In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk', ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Onderdeel van......

woensdag 16 mei 2012

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen......

woensdag 16 mei 2012

's-Hertogenbosch, 16 mei 2012 - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en......

dinsdag 27 maart 2012

De gemeente Moerdijk gaat het sluipverkeer door de kern Zevenbergschen Hoek aanpakken. Eerder werd de aankoop van het voormalige campinaterrein beoogd. Daarmee zou het vrachtverkeer van en naar de......