Nieuws 2014

Nieuws 2014

Het voorkeurstracé voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen is bekend. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk hebben in oktober de voorkeur uitgesproken voor het omleggen van de huidige......

De oplossingen om de verkeersproblematiek in de kern Zevenbergschen Hoek aan te pakken liggen klaar. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met een drietal bewonersgroepen aanpassingen aan 3......

De gemeente Moerdijk is momenteel bezig om het haventje bij het dorp Moerdijk een grote ‘poetsbeurt' te geven. Binnenkort vindt daar een Oldtimerfestival plaats, vandaar dat de gemeente ervoor wil zorgen......

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen voor Logistiek Park Moerdijk kunnen binnenkort terecht bij een informatiecentrum in het kantoor van het Havenschap Moerdijk......

De Statencommissie voor Ecologie en Ruimte heeft in meerderheid ingestemd om het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) ter inzage te leggen. Belanghebbenden......

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden overlast van transport- en sluipverkeer in hun dorp. Als onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk wil de gemeente daar iets aan doen om zo het dorp een......