Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Als uit het keukentafelgesprek en het onderzoek door de Wmo-consulent blijkt dat u in aanmerking komt voor een individuele Wmo-voorziening, dan verstrekt de gemeente u een maatwerkvoorziening ‘in natura’ (ZIN). Dat betekent dat de gemeente voor u de ondersteuning of voorziening inkoopt.
In sommige situaties is het ook mogelijk om voor een persoonsgebonden budget (PGB) te kiezen. U krijgt dan een geldbedrag waarmee u zélf de ondersteuning of voorziening die u nodig heeft koopt. Zelf kiest u de zorgaanbieder, waarmee u een zorgovereenkomst sluit.
Bedenk wel dat het PGB nooit hoger zal zijn dan het maximale tarief van vergelijkbare zorg in natura. Vaak zult u dus zelf moeten bijbetalen om de zorg of voorziening te kunnen aanschaffen.

U kiest voor een PGB als:

 • Zorg op maat of een maatwerkvoorziening niet beschikbaar is door middel van zorg in natura.
 • U zelf de regie in handen wilt en kunt houden. U kiest uw zorgverlener of zorgleverancier zelf uit.
 • De zorg niet goed vooraf te plannen is, op ongebruikelijke tijden geleverd moet worden of 24-uurs ondersteuning op afroep noodzakelijk is.
 • U de zorg moet krijgen van een vaste hulpverlener vanwege de aard van uw beperking.

Voorwaarden PGB:

 • U stelt samen met uw zorgaanbieder een budgetplan en zorgovereenkomst op.
 • U bent in staat om zelf of met hulp van een mantelzorger de regie te voeren. De aanbieder mag niet uit het PGB betaald worden om deze regievoering van u over te nemen.
 • Er is geen sprake van schuldsanering of bewindvoering.
 • De eigen bijdrage, opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK), mag niet betaald worden uit het PGB.
 • De gemeente hanteert verschillende tarieven voor zorg door een professionele hulpverlener of een kennis/buur/familielid.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van voorzieningen die aangeschaft worden met een PGB.

Uitbetaling PGB:

 • Vanaf 2015 worden PGB’s niet meer rechtstreeks uitbetaald aan cliënten. De overheid heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl aangewezen om de PGB’s te beheren en uit te betalen aan de aanbieder(s) waarmee u een overeenkomst gesloten heeft. Daarvoor is het noodzakelijk dat u uw zorgovereenkomst opstuurt naar de SVB. Uw zorgverlener stuurt zijn factuur zelf naar de SVB om uitbetaald te kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk.