Bouwen en verbouwen

Vergunning aanvragen, vooroverleg plannen of bouwplan laten toetsen, verleende vergunningen, slopen, bestemmingsplannen en stimuleringslening.

Lees verder

Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen, een in- of uitrit wilt aanleggen, of een boom gaat kappen dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wilt u uw bedrijf uitbreiden of een nieuw bedrijf beginnen? Voordat u gelijk een vergunning gaat aanvragen, kunt u uw plan eerst gedeeltelijk laten toetsen.

Een overzicht van de Moerdijkse bekendmakingen. Dat zijn bijvoorbeeld verleende vergunningen, bestemmingsplannen, verordeningen en verkeersbesluiten.

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen of asbest wil afvoeren, moet u dit melden aan de gemeente.

In het bestemmingsplan staat hoe een gebied in de gemeente Moerdijk gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. En wat erop gebouwd mag worden, zoals woonhuizen.

Stimuleringslening, starterslening.