Nieuwsberichten Standdaarbuiten

 • Voorjaarsonderhoud in de open ruimte: van riool tot groen en straatwerk

  woensdag 25 maart 2020

  Het voorjaar is in aantocht: een goede tijd om aan de slag te gaan met het onderhoud aan onze openbare ruimte, zoals het groenonderhoud of het herstellen van straatwerk. Wat staat er de komende maanden qua......

  Lees verder

 • Inloop woonrijp maken binnenterrein Zomervlinder en Wintervlinder Standdaarbuiten

  woensdag 4 maart 2020

  Vorig jaar zijn de starterswoningen aan de Zomervlinder in Standdaarbuiten opgeleverd. Ook de woningbouw aan de Wintervlinder is voorspoedig verlopen. Dit is voor de gemeente aanleiding om het binnenterrein......

  Lees verder

 • Minister blijft bij zijn keuze over 380kV - Verzoek van gemeente Moerdijk niet overgenomen

  dinsdag 5 november 2019

  Minister Wiebes geeft aan hij geen redenen ziet om zijn oorspronkelijke keuze te heroverwegen. Hij ziet onvoldoende aanleiding om te verwachten dat de leefbaarheid door variant Geel wezenlijk minder......

  Lees verder

 • Inwoners welkom bij inzaaien vlinderidylles

  donderdag 24 oktober 2019

  Op maandag 28 oktober verzorgt de landelijke Vlinderstichting samen met enkele Moerdijkse basisschoolgroepen het inzaaien van de drie aangelegde vlinderidylles in achtereenvolgens Fijnaart, Standdaarbuiten......

  Lees verder

 • Winterschoolliner naar het Markland College gaat weer rijden

  dinsdag 22 oktober 2019

  De winter met haar koude, natte en donkere dagen staat weer voor de deur. Ook dit jaar gaat de Winterschoolliner, speciaal voor het Markland College Zevenbergen, vanaf maandag 28 oktober weer rijden.......

  Lees verder

 • Besluit minister over nieuwe hoogspanningslijn: Moerdijk teleurgesteld

  woensdag 25 september 2019

  In juni adviseerden de samenwerkende overheden de minister van EZK over de te ontwikkelen 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Deze verbinding loopt ook over Moerdijks grondgebied.......

  Lees verder

 • Volgende verkoopfase bouwkavels Vlinderbuurt Standdaarbuiten van start

  woensdag 4 september 2019

  Altijd al de droom gehad om uw eigen vrijstaande woning of 2-1 kap te realiseren op een ruim perceel? Dit is mogelijk in de Vlinderbuurt waar nu de laatste kavels van Standdaarbuiten worden uitgegeven! De......

  Lees verder

 • Definitief plan voor geluidsmaatregelen A17 Standdaarbuiten

  dinsdag 11 juni 2019

  Rijkswaterstaat gaat geluidsmaatregelen doorvoeren bij de snelweg A17 bij Standdaarbuiten. Op 22 mei 2019 is het plan vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het najaar van......

  Lees verder

 • Binnenterrein Zomervlinder woonrijp maken

  woensdag 8 mei 2019

  De bouw van de starterswoningen aan de Zomervlinder in Standdaarbuiten vordert. Na de oplevering van de woningen gaan we het binnenterrein van de Zomervlinder woonrijp maken door het aanbrengen van de......

  Lees verder

 • Dodenherdenking 2019: bijeenkomsten in onze gemeente

  dinsdag 23 april 2019

  Zaterdag 4 mei 2019 herdenken we ook in de gemeente Moerdijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Welke bijeenkomsten kunt u bijwonen?...

  Lees verder

 • Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet, Schuldhulpverlening… hoe vindt u onze informatie?

  dinsdag 2 april 2019

  Als gemeente doen we onderzoek naar de informatiebehoeften van inwoners die gebruikmaken van één of meerdere regelingen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg,......

  Lees verder

 • Moerdijk bepleit alternatief tracé voor nieuwe hoogspanningslijn

  woensdag 27 maart 2019

  Als het aan de gemeente Moerdijk ligt, gaat het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn deels van tafel. In het derde projectboek, dat vorige week is aangeboden aan minister Wiebes......

  Lees verder

 • Informatiemarkt wonen in Standdaarbuiten

  vrijdag 8 maart 2019

  Niets gaat boven het zo lang mogelijk wonen en leven in de eigen vertrouwde omgeving. Een logische wens. Eigen haard is immers goud waard! Maar dit houdt in dat u langer (in veel opzichten) uzelf moet......

  Lees verder

 • Groeiend aantal ‘minima-gezinnen’ profiteert van subsidie school-voorzieningen

  vrijdag 1 maart 2019

  Het aantal gezinnen in Moerdijk dat in 2018 een aanvraag deed voor een financiële bijdrage om activiteiten in en om school te kunnen betalen is gestegen. In 2017 waren dat 82 gezinnen, in het afgelopen jaar......

  Lees verder

 • Nieuwe bijeenkomst speelplek De Wieken

  dinsdag 12 februari 2019

  Speelplek De Wieken in Standdaarbuiten krijgt een nieuw jasje. Tijdens de dorpstafel van 29 januari is de afspraak gemaakt dat de gemeente de plannen nog eens volledig toelicht. Daarom organiseren we......

  Lees verder

 • Ontwerpen speelplek de Wieken in Standdaarbuiten gereed

  maandag 28 januari 2019

  De speelplekken in onze gemeente worden vernieuwd. In Standdaarbuiten starten we met speelplek De Wieken. De overige plekken in Standdaarbuiten komen in 2021 aan de beurt. De Wieken pakken we nu al......

  Lees verder