Blog ondernemers

Blogs van en voor Moerdijkse ondernemers.

zondag 29 november 2020

Om lange en kostbare procedures te voorkomen, zien we steeds vaker dat ondernemers met plannen voor een activiteit of nieuwbouw in gesprek gaan met hun omgeving (omgevingsdialoog). Soms op eigen initiatief......

zaterdag 28 november 2020

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 treedt voor burgers, ondernemers en gemeente nog een nieuwe wet in werking: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De......

donderdag 26 november 2020

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor activiteiten of handelingen die niet kunnen worden uitgevoerd met het geven van algemene normen en regels, maar van geval tot geval op de toelaatbaarheid moeten......

donderdag 26 november 2020

De coronatijd is een moeilijke tijd voor iedereen, zeker ook voor u als ondernemer. Extra maatregelingen die u moet nemen om 1,5 meter afstand te kunnen houden, fysieke afscheidingen die u moet aanbrengen,......

zondag 27 september 2020

Het Toeristisch Fonds Moerdijk is weer klaar om initiatieven te ondersteunen! Na een evaluatie in 2019 is besloten het roer binnen het Toeristisch Fonds om te gooien. Een aanjager gaat het team versterken......

zaterdag 26 september 2020

Hoe zorgen we dat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en werken in Moerdijk? En dat bedrijven en ondernemers de arbeidsmigranten kunnen inschakelen die ze nodig hebben om goed te kunnen draaien? Op 24......

vrijdag 25 september 2020

Het aanbestedingsproces voor het werven van een adviesbureau dat gaat helpen bij het maken van voorstellen voor een vitaal centrum voor Fijnaart verloopt voorspoedig. Begin september sloot de......

vrijdag 25 september 2020

Maar liefst 253 Moerdijkse ondernemers namen vorig jaar deel aan de Ondernemerspeiling: een onderzoek van de gemeente Moerdijk naar ervaringen en behoeften op het gebied van onder andere gemeentelijke......

donderdag 24 september 2020

Ruim een half jaar nadat het coronavirus en de regels die volgden om verspreiding te voorkomen ook voor ondernemers in Moerdijk alles veranderden is de belangrijkste vraag: hoe staan we er voor?...

donderdag 25 juni 2020

Vanuit de gemeente Moerdijk is er de afgelopen maanden stevig ingezet op de ondersteuning van de lokale ondernemers bij corona-gerelateerde wensen en zorgen. In het begin van de coronacrisis lag de......

woensdag 27 mei 2020

Moerdijk staat bekend om de goede bereikbaarheid per auto; belangrijk voor het succes van onze bedrijven. Dat gaf u ook aan in onze Ondernemerspeiling. Dus willen we zorgen dat die bereikbaarheid optimaal......

woensdag 27 mei 2020

Hoe zorgen we dat het Haven- en Industrieterrein Moerdijk beter bereikbaar wordt met bijvoorbeeld openbaar vervoer? Het is een vraag die al langer speelt bij bedrijfsleven en gemeente. Daarom zijn we......

woensdag 27 mei 2020

Sluipverkeer is in met name Zevenbergschen Hoek en dorp Moerdijk een behoorlijk probleem. De overlast is soms zo groot dat een oplossing noodzakelijk is. Maar wat is de beste oplossing, zodat we......

woensdag 27 mei 2020

Het parkeren in de centra in onze dorpen en stadjes is een belangrijk aandachtspunt, gaf u aan in onze Ondernemerspeiling. Vooral in Zevenbergen was dat de afgelopen tijd een issue, niet in de laatste......

woensdag 27 mei 2020

Het is een pittige opgave, maar samen met verschillende partijen werken we hard aan het vinden van een oplossing voor overlast veroorzaakt door ‘vrachtwagenparkeren’. Wat is de stand van zaken?...