Moerdijkse Initiatieven

Hier moet nog wel wat tekst komen!

Uw initiatief indienen

Welkom op de website voor Moerdijkse Initiatievenl Hier vindt u alle informatie over subsidieregelingen voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport, cultuur, jeugd en ouderen. Voor uw initiatief dat mensen samenbrengt en de onderlinge band versterkt zijn diverse subsidiemogelijkheden.

Voor al uw vragen hebben wij één contactadres: subsidies@moerdijk.nl.

Subsidies

U leest informatie over de volgende subsidieregelingen:

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Moerdijk heeft een collectieve vrijwilligerspolis afgesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Moerdijk zijn automatisch onder de Vrijwilligerspolis verzekerd en hoeven zich niet te registeren bij de gemeente of Vrijwilligersnet. Bij een schadeclaim checkt Vrijwilligersnet of uw aanvraag gegrond is en wel of niet wordt toegekend.

Lees verder

Wet- en regelgeving

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 is de WBTR van kracht. De WBTR verduidelijkt de aansprakelijkheid van besturen bij nalatig handelen. Je moet als bestuur dus willens en wetens iets doen wat schadelijk is voor de vereniging. De WBTR beperkt ook de mogelijkheden van bestuurders om willens en wetens de vereniging te gebruiken voor persoonlijk belang.

Lees verder

Het UBO-register

Uw vrijwilligersorganisatie is op basis van Europese regels verplicht om uw bestuursleden te registreren in het UBO-register. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Het is bedoeld om transparant te maken wie er uiteindelijk belang heeft bij de activiteiten van de organisatie en wie de bevoegdheden heeft om zelfstandig keuzes te maken.

Lees verder