Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk

'Een duurzame impuls voor economie en werkgelegenheid'

Dankzij strategische ligging is Moerdijk de plaats voor het Logistiek Park Moerdijk. Op het Logistiek Park Moerdijk komen hoofdzakelijk bedrijven groter dan 5 hectare die zich bezig houden met logistieke activiteiten. Er komen met nadruk geen bedrijven uit de hoogste milieucategorieën op het Logistiek Park Moerdijk. De gemeente en provincie richten zich op een duurzaam Logistiek Park. Zowel bij de aanleg als in het gebruik wordt op een inventieve en zuinige manier met energieverbruik omgesprongen. Het Logistiek Park Moerdijk levert zo'n 6000-9000 extra arbeidsplaatsen op.

Stand van zaken

Op 30 september 2020 heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Dit betekent dat Havenbedrijf Moerdijk de ontwikkeling gaat oppakken. Hiervoor wordt een aparte website opgericht door het Havenbedrijf. Zodra deze beschikbaar is treft u de link hier.

Meer informatie?

Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens
Telefoon: 0168 - 37 34 40

Havenbedrijf Moerdijk
Projectleider: Gert Slager 
Telefoon: 0168 - 38 88 79