Hoe kunnen Oekraïners medische zorg krijgen?

Het verlenen van medische zorg aan onverzekerde vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat een zorgverlener subsidie kan aanvragen hiervoor bij het CAK. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. De Oekraïense vluchteling hoeft geen bijdrage te betalen aan de zorgverlener. Hoe de zorgverlener de subsidie aanvraagt en de kosten kan declareren staat stap voor stap uitgelegd op de website van het CAK

Wanneer de Oekraïner in Nederland werkt of gaat werken, vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Oekraïense vluchtelingen die asiel aanvragen worden via het COA verzekerd.