Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente.

De gemeente regelt leerlingenvervoer bijvoorbeeld door middel van:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een bromfiets, openbaar vervoer of openbaar vervoer met begeleiding 
 • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Online aanvragen

Online aanvragen (voor bedrijven)

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

 • de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs of (speciaal) basisonderwijs groter is dan 6 kilometer
 • de leerling wegens godsdienst of levensbeschouwing een school bezoekt die verder ligt dan 6 kilometer
 • de leerling door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen

Beperkingen

 • Leerlingen die een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs bezoeken komen enkel in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij door een lichamelijke en/of psychische handicap niet in staat zijn om zelfstandig te reizen met openbaar vervoer.
 • Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs ( basisschool of speciale school voor basisonderwijs) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:
  • De kosten van de eerste 6 kilometer voor uw rekening komen. Dit bedrag wordt berekend op basis van de kosten voor het openbaar vervoer.
  • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.
 1. U kunt online een verzoek indienen door het aanvraagformulier in te vullen.
 2. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken wordt er een besluit genomen. Deze termijn kan in bijzondere situaties eenmaal verlengd worden met vier weken.
 3. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u in aanmerking komt en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 4.  Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer of eigen vervoer zal de gemeente aangeven hoe u dez kosten bij de gemeente kunt declareren.

U moet ieder jaar een nieuwe aanvraag doen. De aanvraag voor het volgende schooljaar moet voor 1 juni ingediend zijn. Bent u te laat? Dan bestaat de kans dat u aan het begin van het schooljaar uw kinderen enige tijd zelf moet vervoeren. Het naar school gaan van de kinderen blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Aanvragen gedurende het lopende schooljaar worden zo snel mogelijk behandeld, zodat bij een positieve beschikking uw kind in overleg met de vervoerder zo snel mogelijk kan instromen. Er wordt in ieder geval een besluit genomen binnen 8 weken. Vraagt u daarom minimaal 8 weken voor de 1e schooldag van uw kind het leerlingenvervoer aan.

Wie kan het aanvragen?

Ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik (gaan) maken van het leerlingenvervoer.

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

Vragen?

Wij krijgen veel vragen over het leerlingenvervoer. Daarom hebben wij voor u een lijst opgesteld met de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0168.