Eigen bijdrage in de kosten

Voor de meeste voorzieningen of ondersteuning vanuit de Wmo moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, huishouden, (gezamenlijke) inkomen, vermogen en de werkelijke kosten van de ondersteuning  of voorziening.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte en brengt de eigen bijdrage bij u in rekening bij. U kunt zelf een inschatting maken van de hoogte van de eigen bijdrage, door op www.hetcak.nl het rekenprogramma in te vullen.