Verhuizen vanuit het buitenland

 • Hiervoor maakt u een afspraak
 • Alle verhuizende personen komen met u mee
 • U verblijft tenminste 4 maanden in een half jaar in Nederland
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee
 • Schrijft u binnen 5 dagen (na aankomst) in bij de gemeente

Als u vanuit het buitenland verhuist naar Moerdijk dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook moeten worden ingeschreven, dan moeten zij met u meekomen.

Korter dan 4 maanden verblijf in Nederland?

Bent u regelmatig in Nederland, maar korter dan 4 maanden per jaar of werkt u als buitenlander in Nederland? U kunt zich als niet ingezetene laten inschrijven in de basisregistratie personen.
Het is niet mogelijk bij elke gemeente in Nederland om u in te laten schrijven als niet ingezetene. In een aantal gemeenten zijn hiervoor speciale inschrijvingsloketten aanwezig. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Inwonen of samenwonen

U heeft schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner.

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

U komt persoonlijk de verhuizing doorgeven aan de balie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak. U neemt het volgende mee:

 • geldig origineel legitimatiebewijs
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. Het is mogelijk dat u de akte van geboorte moet laten legaliseren en vertalen
 • indien van toepassing een huwelijksakte of een echtscheidingsakte of een bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
 • Het is mogelijk dat u de akte of het bewijs moet laten legaliseren en vertalen
 • bij burgers afkomstig vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius een bewijs van uitschrijving van de plaatselijke instantie
 • gaat u bij iemand inwonen:
  • toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het geldige legitimatiebewijs van de hoofdbewoner