Verhuizen binnen of naar Moerdijk

Verhuist u binnen of naar de gemeente Moerdijk? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u van Moerdijk naar een andere gemeente? Meld het dan bij uw nieuwe gemeente.

Staat er al iemand ingeschreven op uw nieuwe adres en gaat u met deze persoon samenwonen? Hij of zij kan in de online melding toestemming geven voor inwoning. Dat gebeurt met DigiD. Het kan ook door invullen van het pdf-formulier (verklaring hoofdbewoner). Dit document en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner doet u als bijlage bij de online melding.

Aanvragen

Digitaal

Geef uw verhuizing online door met DigiD: Verhuizing binnen/naar Moerdijk.

Aan de balie in het gemeentehuis

Maak een afspraak om persoonlijk de verhuizing door te geven aan de balie van het gemeentehuis.

U neemt mee:

  • Geldig origineel legitimatiebewijs

Formulieren

Voorwaarden

Als u verhuist naar of binnen Moerdijk, meldt dit dan bij de gemeente. Wij geven uw melding door aan uw oude gemeente.

Verwerking van uw verhuizing

In de aangifte (digitaal of schriftelijk) staat uw verhuisdatum. De gemeente verwerkt de verhuizing op die datum in de basisregistratie personen. Doet u aangifte van de verhuizing binnen maximaal vijf dagen na de verhuisdatum? Dan verwerkt de gemeente de verhuisdatum met terugwerkende kracht. Na de verhuizing krijgt u hiervan een bevestiging.

Wie doet aangifte?

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen, jonger dan 16 jaar
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen
  • De curator van de onder curatele gestelde
  • Een meerderjarig kind voor zijn ouder(s) met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Ouder(s) voor hun meerderjarig kind met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde nieuwe woonadres hebben
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager

Als u samenwonend en ongehuwd bent moet u ieder uw eigen verhuizing doorgeven.

Kosten

Doorgeven van een verhuizing is gratis.