Verhuizen binnen of naar Moerdijk

Verhuist u binnen of naar de gemeente Moerdijk? Dan moet u dat melden bij ons. Verhuist u van de gemeente Moerdijk naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Staat er al iemand ingeschreven op uw nieuwe adres en gaat u met deze persoon samenwonen? Hij of zij kan binnen de online melding toestemming tot inwoning geven met behulp van DigiD. Eventueel kan dit ook door het pdf-formulier: formulier: verklaring hoofdbewoner in te vullen. Dit document en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner voegt u dan toe als bijlage bij de online melding.

Als u verhuist naar of binnen Moerdijk moet u dat bij ons melden. Wij geven uw melding door aan uw oude gemeente.

Verwerking van uw verhuizing

In de aangifte (digitaal of schriftelijk) heeft u een verhuisdatum ingevuld. De verhuizing wordt verwerkt in de basisregistratie personen op de verhuisdatum. Is de verhuisdatum in de toekomst, dan wordt deze pas verwerkt op die datum. Is het geen datum in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt op de datum van ontvangst van uw aangifte. Alleen als u binnen maximaal vijf dagen na de verhuisdatum aangifte doet, wordt deze verhuisdatum met terugwerkende kracht geregistreerd. Na de verhuizing krijgt u een bevestiging hiervan.

Wie doet aangifte?

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen, jonger dan 16 jaar
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen
  • De curator van de onder curatele gestelde
  • Een meerderjarig kind voor zijn ouder(s) met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Ouder(s) voor hun meerderjarig kind met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde nieuwe woonadres hebben
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager

Als u samenwonend en ongehuwd bent moet u ieder uw eigen verhuizing doorgeven.

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden

Digitaal

U kunt uw verhuizing online met DigiD doorgeven: Verhuizing binnen/naar Moerdijk.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt ook persoonlijk de verhuizing doorgeven aan de balie van het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.  

U neemt het volgende mee:

  • geldig origineel legitimatiebewijs

Formulieren