Nieuwsberichten Moerdijk

 • Veerpontjes Hollandsch Diep succes

  dinsdag 20 november 2018

  De afgelopen jaren hebben twee pontjes met veel succes passagiers vervoerd over het Hollandsch Diep. Het veerpontje ‘De Anna’ vaart van Willemstad naar Numansdorp en het veerpontje ‘De Lucretia’ van......

  Lees verder

 • Plannen voor werknemershotel in hotel Port of Moerdijk

  woensdag 26 september 2018

  De eigenaar van hotel Port of Moerdijk wil van zijn locatie een werknemershotel maken. Maximaal 146 werknemers uit het buitenland die in de regio werken, kunnen daar voor maximaal 1 jaar wonen. De......

  Lees verder

 • Open haven Moerdijk - 6 oktober

  maandag 24 september 2018

  Nieuwsgierig naar wat er achter de bedrijfspoorten van het haven- en industrieterrein Moerdijk gebeurt? Het Havenbedrijf Moerdijk organiseert samen met diverse bedrijven de Open Haven Moerdijk op zaterdag......

  Lees verder

 • Meer informatie over Reiswijzer tijdens de OpStapdagen in dorp Moerdijk en Zevenbergen

  woensdag 19 september 2018

  Alle inwoners uit dorp Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek die 65 jaar of ouder zijn, hebben onlangs een Reiswijzer ontvangen. Inwoners van Zevenbergen ontvangen de Reiswijzer medio oktober. De......

  Lees verder

 • Moerdijk evalueert afvalsysteem - aanmelden enquête tot 19 september

  maandag 17 september 2018

  Afgelopen jaar introduceerde de gemeente Moerdijk een andere manier van afval inzamelen. Dat systeem wordt nu geëvalueerd. Onderdeel van die evaluatie is een online enquête die alle inwoners van de......

  Lees verder

 • Dorpsavond Moerdijk 20 juni 2018

  dinsdag 19 juni 2018

  Het is zover; het dorpshart wordt gerealiseerd! Natuurlijk heeft de start van de gedeeltelijke sloop van de RK-kerk een rol op deze avond: woensdag 20 juni 2018, van 19.30 - 21.30 uur in De Ankerkuil....

  Lees verder

 • Leerlingen IBS de Klaverhoek stemmen massaal voor ontwerp Boerplay

  dinsdag 19 juni 2018

  De realisatie van het dorpshart in dorp Moerdijk is in volle gang. Aan de voorbereiding van de gedeeltelijke sloop van de RK-kerk wordt hard gewerkt, zodat op 21 juni aanstaande de sloop echt kan starten.......

  Lees verder

 • Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

  donderdag 14 juni 2018

  Met ingang van 19 juni tot en met 30 juli 2018 ligt het ontwerp inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voor Windenergie A16 ter inzage. In deze periode kunnen ook zienswijzen worden ingediend....

  Lees verder

 • Voorbereidingsbesluit deel plangebied project Waterfront Moerdijk

  vrijdag 1 juni 2018

  De gemeenteraad heeft donderdag 31 mei 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor een deel van het plangebied van het project Waterfront Moerdijk. Het gaat om het gebied grofweg gelegen tussen de haven......

  Lees verder

 • Aanleg dorpshart dorp Moerdijk mogelijk door ‘vleermuisontheffing’

  vrijdag 18 mei 2018

  De komst van het dorpshart in dorp Moerdijk is een stap dichterbij doordat de benodigde ontheffing van de provincie van de Wet natuurbescherming is afgegeven. Deze was aangevraagd om de paarverblijfplaatsen......

  Lees verder

 • Vervolg herinrichting Steenweg dorp Moerdijk van start

  woensdag 25 april 2018

  De gemeente Moerdijk is deze week gestart met de tweede fase van de herinrichting van de Steenweg in dorp Moerdijk. 'Met deze reconstructie willen we de snelheid terugbrengen en de route minder......

  Lees verder

 • Inzameling afval

  dinsdag 3 april 2018

  Helaas is het ophalen van de Duobakken in Zevenbergen oost en het GFT in het buitengebied van Zevenbergschen Hoek en het dorp Moerdijk niet goed verlopen....

  Lees verder

 • Gemeente, politie en GGD controleren op permanente bewoning recreatiepark resort WaterWeelde

  woensdag 7 februari 2018

  Op 7 februari 2018 vond een hercontrole permanente bewoning plaats op recreatiepark resort WaterWeelde bij Moerdijk. De gemeente voerde deze controle uit in samenwerking met politie en GGD. In 12......

  Lees verder

 • Verkoop rooms-katholieke kerk dorp Moerdijk rond; bisdom geeft machtiging af

  donderdag 1 februari 2018

  Het akkoord tussen de gemeente Moerdijk en het kerkbestuur van de rooms-katholieke kerk was al bereikt. Het wachten was nog op de machtiging van het bisdom aan het kerkbestuur. Deze is nu afgegeven.......

  Lees verder

 • Verkeerscertificaten ‘Groen Licht!’ uitgereikt aan peuteropvanglocaties

  maandag 29 januari 2018

  Ze zijn trots op het bereikte resultaat, de teams van de peuteropvanglocaties (Kindercentra de Roef) het Hoekje in Noordhoek, de Peutersprong in Zevenbergschen Hoek, de Rakkers in dorp Moerdijk en het......

  Lees verder

 • Verkoop rooms-katholieke kerk dorp Moerdijk bijna rond

  dinsdag 16 januari 2018

  Het is zo goed als zeker: de rooms-katholieke kerk in dorp Moerdijk wordt verkocht. De gemeente Moerdijk en het kerkbestuur hebben hierover een akkoord bereikt. Wel moet het bisdom nog een machtiging......

  Lees verder

 • Positieve reactie provincie op alternatief voor Windmolens A16 bij Klaverpolder

  dinsdag 28 november 2017

  De gemeenten Moerdijk en Drimmelen hebben in nauwe samenwerking met de bewonerswerkgroepen gisteren een alternatief aangereikt aan de provincie over de locaties van de windmolens langs de A16 bij......

  Lees verder

 • Besluit Provincie over windmolens langs A16 onaanvaardbaar voor Moerdijk

  donderdag 26 oktober 2017

  Het College van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk vindt 10 windmolens bij Klaverpolder en 6 bij Zonzeel uiterst teleurstellend en onaanvaardbaar. ‘Dit druist echt in tegen het gezamenlijk standpunt......

  Lees verder

 • Mobiliteitsconsulenten gevraagd

  vrijdag 6 oktober 2017

  Deze vrijwilligersfunctie is hét aanspreekpunt en een vraagbaak voor iedereen die niet goed (meer) uit de voeten kan met het gebruik van het (openbaar) vervoer. De consulent geeft informatie over alle......

  Lees verder

 • 5 september: bijeenkomst over Windmolens A16

  donderdag 31 augustus 2017

  Dinsdagavond 5 september presenteren de werkgroepen van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk hun standpunten over de plaats van de windmolens langs de A16. En ook wat ze kunnen opleveren. Deelt u......

  Lees verder

 • Inwoners nu echt begonnen met anders weggooien afval

  donderdag 13 juli 2017

  Inwoners van Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk, Langeweg en een deel van het buitengebied van Zevenbergen zijn deze week gestart met de nieuwe manier van huisvuil inzamelen. Als eersten in de......

  Lees verder

 • Gedeeltelijke afsluiting Steenweg Moerdijk

  donderdag 13 juli 2017

  Op aangeven van bewoners en het initiatief vanuit de dorpstafel in het dorp Moerdijk wil de gemeente maatregelen treffen om sluipverkeer door het dorp tegen te gaan. Vanaf vandaag, donderdag 13 juli,......

  Lees verder