Onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmte

Geplaatst: 5-12-2023

In het oostelijk deel van de gemeente (haven- en industriegebied en ten zuidoosten daarvan) start rond 5/6 december een bodemonderzoek dat 8-10 dagen duurt. Ennatuurlijk aardwarmte voert dit onderzoek uit. Doel is om te onderzoek of er voldoende aardwarmte aanwezig is als mogelijke duurzame energiebron in de toekomst. Het onderzoek stond eerder al gepland maar kon toen niet doorgaan in verband met de grote hoeveelheid neerslag.

Aardwarmte, ook bekend als geothermie, is de natuurlijke warmte diep onder het aardoppervlak en is daarmee een lokale, betrouwbare én duurzame bron van warmte. Om te onderzoeken of de aardlagen hier in Moerdijk geschikt zijn om aardwarmte uit te halen is bodemonderzoek nodig. Eerder is dat al gebeurd in het westen van de gemeente.

Wat gaat er gebeuren?

Er vindt zogenaamd seismisch onderzoek plaats. Over een afstand van 6,5 kilometer worden er meerdere geofoons in bodem geplaatst een paar centimeter onder het maaiveld. Een speciaal voertuig, dat de E-vib heet, creëert vervolgens trillingen die door de onderliggende aardlagen teruggekaatst worden naar het oppervlakte. Daar vangen geofoons de signalen op. Dit levert een bron van informatie op om de samenstelling van de ondergrond in kaart te brengen.

Waar en wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek start rond 5/6 december en duurt 8 tot 10 dagen.
De gestippelde oranje lijn hieronder geeft aan waar het onderzoek plaatsvindt. Het onderzoeksgebied loopt door het havengebied en de landerijen.

Wat merkt u ervan?

De E-vib is een langzaam rijdend voertuig met elektrische aandrijving om geluid te minimaliseren. De trillingen die de E-vib creëert zijn vergelijkbaar met een voorbijrijdende bus. De E-vib verplaatst zich voortdurend en stopt om de 10 meter om trillingen te generen. De activiteiten worden overdag uitgevoerd. Seismisch onderzoek is in Nederland vaak uitgevoerd – ook in de gemeente Moerdijk - en ervaring leert dat dit weinig tot geen overlast geeft.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met Ennatuurlijk Aardwarmte via: info@ennatuurlijkaardwarmte.nl of telefoonnummer 088 00 48 500.

Meer weten over aardwarmte? Kijk dan op de website 'Alles over aardwarmte'.