Nieuwsberichten Zevenbergschen Hoek

 • Moerdijk wil inzicht in werkelijke geluidsoverlast van HSL

  dinsdag 11 december 2018

  Bewoners in Zevenbergschen Hoek ondervinden regelmatig geluidsoverlast van de HSL die langs het dorp loopt. Om meer duidelijkheid te krijgen over de werkelijke overlast die bewoners ervaren, heeft het......

  Lees verder

 • Afronding eerste fase Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek met Winterfair

  woensdag 5 december 2018

  Zondagmiddag 16 december wordt tijdens de jaarlijkse Winterfair de eerste fase van de herinrichting Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek afgerond. Het resultaat mag er zijn en geeft......

  Lees verder

 • College wil verder met onderzoek realisatie multifunctionele accommodatie Zevenbergschen Hoek

  dinsdag 30 oktober 2018

  Burgemeester en wethouders van Moerdijk gaan onderzoeken of het haalbaar is om in Zevenbergschen Hoek een multifunctionele accommodatie te bouwen op de plek waar nu schoolgebouw De Hoeksteen staat.......

  Lees verder

 • Meer informatie over Reiswijzer tijdens de OpStapdagen in dorp Moerdijk en Zevenbergen

  woensdag 19 september 2018

  Alle inwoners uit dorp Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek die 65 jaar of ouder zijn, hebben onlangs een Reiswijzer ontvangen. Inwoners van Zevenbergen ontvangen de Reiswijzer medio oktober. De......

  Lees verder

 • Moerdijk evalueert afvalsysteem - aanmelden enquête tot 19 september

  maandag 17 september 2018

  Afgelopen jaar introduceerde de gemeente Moerdijk een andere manier van afval inzamelen. Dat systeem wordt nu geëvalueerd. Onderdeel van die evaluatie is een online enquête die alle inwoners van de......

  Lees verder

 • Start tweede fase Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek

  dinsdag 14 augustus 2018

  Volgende week, na de bouwvak, wordt er gestart met de tweede fase van de herinrichting Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. De herinrichting van dit gebied is het sluitstuk van de......

  Lees verder

 • Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

  donderdag 14 juni 2018

  Met ingang van 19 juni tot en met 30 juli 2018 ligt het ontwerp inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voor Windenergie A16 ter inzage. In deze periode kunnen ook zienswijzen worden ingediend....

  Lees verder

 • Werkzaamheden spoor Zevenbergschen Hoek - Zevenbergen

  maandag 30 april 2018

  In de meivakantie gaat ProRail het spoor tussen Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen vernieuwen. Ook de overwegen worden aangepakt. Dit geeft mogelijk overlast voor mensen die aan het spoor wonen....

  Lees verder

 • Officiële start werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek

  donderdag 26 april 2018

  Het is zover! In de eerste week van mei gaan de werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek van start. Een nieuw riool wordt aangelegd en in de Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat komt nieuwe bestrating....

  Lees verder

 • GFT Inzameling

  dinsdag 10 april 2018

  Helaas is gisteren het GFT-afval in Zevenbergschen Hoek en een deel van Zevenbergen niet opgehaald. De medewerkers van Renewi rijden morgen (11 april) alsnog de route. Onze excuses voor het ongemak....

  Lees verder

 • Inzameling afval

  dinsdag 3 april 2018

  Helaas is het ophalen van de Duobakken in Zevenbergen oost en het GFT in het buitengebied van Zevenbergschen Hoek en het dorp Moerdijk niet goed verlopen....

  Lees verder

 • Inloopmiddag en -avond Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek

  dinsdag 27 maart 2018

  De eerste stappen van de afrondingsfase (route 3 Hoofdstraat – Driehoefijzersstraat) met het verplanten van zevenentwintig platanen zijn gezet om de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek verder te verbeteren......

  Lees verder

 • Platanen Zevenbergschen Hoek tijdelijk naar sportvelden

  vrijdag 16 februari 2018

  De platanen die zouden verhuizen naar de zuidelijke entree van Zevenbergschen Hoek krijgen een andere nieuwe bestemming. De bomen worden tijdelijk verplaatst naar de sportvelden bij de Sporenbergstraat.......

  Lees verder

 • Platanen Zevenbergschen Hoek verhuizen naar zuidelijke entree en nieuw ingerichte Hoofdstraat

  zaterdag 10 februari 2018

  Zevenentwintig platanen die nu nog in de middenberm aan de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek staan, krijgen in de week van 19 februari een nieuwe plek. Negentien exemplaren verhuizen naar de zuidelijke......

  Lees verder

 • Verkeerscertificaten ‘Groen Licht!’ uitgereikt aan peuteropvanglocaties

  maandag 29 januari 2018

  Ze zijn trots op het bereikte resultaat, de teams van de peuteropvanglocaties (Kindercentra de Roef) het Hoekje in Noordhoek, de Peutersprong in Zevenbergschen Hoek, de Rakkers in dorp Moerdijk en het......

  Lees verder

 • Storing verlichting Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek

  woensdag 24 januari 2018

  Er is momenteel een storing aan de verlichting van de hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek, waardoor de lantaarnpalen niet werken. Het gaat hier om een ondergrondse storing (uitval van een serie......

  Lees verder

 • Positieve reactie provincie op alternatief voor Windmolens A16 bij Klaverpolder

  dinsdag 28 november 2017

  De gemeenten Moerdijk en Drimmelen hebben in nauwe samenwerking met de bewonerswerkgroepen gisteren een alternatief aangereikt aan de provincie over de locaties van de windmolens langs de A16 bij......

  Lees verder

 • Besluit Provincie over windmolens langs A16 onaanvaardbaar voor Moerdijk

  donderdag 26 oktober 2017

  Het College van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk vindt 10 windmolens bij Klaverpolder en 6 bij Zonzeel uiterst teleurstellend en onaanvaardbaar. ‘Dit druist echt in tegen het gezamenlijk standpunt......

  Lees verder

 • Camerasysteem parkeerplaats station Lage Zwaluwe in gebruik genomen

  donderdag 19 oktober 2017

  Tijdens de landelijke “week van de veiligheid” is een camerasysteem inclusief kentekenscanner in gebruik genomen op de parkeerplaats bij station Lage Zwaluwe....

  Lees verder

 • Definitief ontwerp herinrichting Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek

  maandag 9 oktober 2017

  Na een periode van overleg met bewoners van Zevenbergschen Hoek is het definitief ontwerp gereed voor de herinrichting van de doorgaande route door het dorp, de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat....

  Lees verder

 • Mobiliteitsconsulenten gevraagd

  vrijdag 6 oktober 2017

  Deze vrijwilligersfunctie is hét aanspreekpunt en een vraagbaak voor iedereen die niet goed (meer) uit de voeten kan met het gebruik van het (openbaar) vervoer. De consulent geeft informatie over alle......

  Lees verder

 • 5 september: bijeenkomst over Windmolens A16

  donderdag 31 augustus 2017

  Dinsdagavond 5 september presenteren de werkgroepen van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk hun standpunten over de plaats van de windmolens langs de A16. En ook wat ze kunnen opleveren. Deelt u......

  Lees verder

 • Sluipverkeer Zevenbergschen Hoek in spits met succes ingeperkt

  woensdag 9 augustus 2017

  De tijdelijke maatregel om het centrum van Zevenbergschen Hoek in de spits af te sluiten voor doorgaand verkeer is een succes. De gemeente Moerdijk wilde op deze manier het sluipverkeer door het dorp......

  Lees verder

 • Inwoners nu echt begonnen met anders weggooien afval

  donderdag 13 juli 2017

  Inwoners van Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk, Langeweg en een deel van het buitengebied van Zevenbergen zijn deze week gestart met de nieuwe manier van huisvuil inzamelen. Als eersten in de......

  Lees verder

 • De eerste dorpsavond van Zevenbergschen Hoek

  woensdag 12 juli 2017

  Op deze eerste dorpsavond hebben de dorpstafeldeelnemers laten zien wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er nog op de planning staat....

  Lees verder