Nieuwsberichten Zevenbergschen Hoek

 • Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk gaat door

  woensdag 30 september 2020

  De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk kan doorgaan. Dat is duidelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. In een tussenuitspraak in november 2019 vroeg de Raad van State de provincie om......

  Lees verder

 • Beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen West-Brabant bekend

  woensdag 26 augustus 2020

  Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In West-Brabant komen circa 800 woningen in 13 gemeenten in aanmerking voor......

  Lees verder

 • Herinrichting Olavstraat Zevenbergschen Hoek: eenrichtingsverkeer, kiss and ride-strook en parkeervakken aangepast

  woensdag 19 augustus 2020

  Er was rond basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Dit kwam door overlast van sluipverkeer in de ochtenden en de situatie tijdens de piekmomenten van......

  Lees verder

 • Raad van State in basis akkoord: provincie moet inpassingsplan eerst aanpassen

  donderdag 23 juli 2020

  De provincie Noord-Brabant moet binnen een half jaar een aantal fouten in het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ herstellen. Dat oordeelde de Raad van State vandaag in een zogenaamde tussenuitspraak op......

  Lees verder

 • Start bouw ‘De Watergaard’ in Zevenbergschen Hoek

  vrijdag 3 juli 2020

  Op donderdag 2 juli is met een feestelijk evenement aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek de bouw van het nieuwbouwproject ‘De Watergaard’ officieel gestart. Ingeborg Verheijen, directeur......

  Lees verder

 • Startovereenkomst Plein 1940: KOERS gaat 12 appartementen bouwen voor Woonkwartier

  vrijdag 26 juni 2020

  Woonkwartier en KOERS ondertekenden de startovereenkomst voor het bouwen van 12 appartementen in Zevenbergschen Hoek. Via een teamsmeeting woonden verschillende mensen dit feestelijke moment bij.......

  Lees verder

 • Voorjaarsonderhoud in de open ruimte: van riool tot groen en straatwerk

  woensdag 25 maart 2020

  Het voorjaar is in aantocht: een goede tijd om aan de slag te gaan met het onderhoud aan onze openbare ruimte, zoals het groenonderhoud of het herstellen van straatwerk. Wat staat er de komende maanden qua......

  Lees verder

 • Onderhoud aan riool Langeweg, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek

  vrijdag 13 maart 2020

  Ieder jaar voert de gemeente onderhoud uit aan een gedeelte van het rioleringsstelsel. Zo kunnen we ook in de toekomst ons afvalwater en het hemelwater goed opvangen en afvoeren. Dit is belangrijk......

  Lees verder

 • Bijeenkomst over nieuw gemeenschapshuis en school Zevenbergschen Hoek

  donderdag 23 januari 2020

  We gaan beginnen met een nieuw gebouw voor de school en het gemeenschapshuis in Zevenbergschen Hoek: een multifunctionele accommodatie voor het hele dorp! Bent u nieuwsgierig naar de ontwikkelingen en......

  Lees verder