Nieuwsberichten Zevenbergschen Hoek

 • Beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen West-Brabant bekend

  woensdag 26 augustus 2020

  Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In West-Brabant komen circa 800 woningen in 13 gemeenten in aanmerking voor......

  Lees verder

 • Herinrichting Olavstraat Zevenbergschen Hoek: eenrichtingsverkeer, kiss and ride-strook en parkeervakken aangepast

  woensdag 19 augustus 2020

  Er was rond basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Dit kwam door overlast van sluipverkeer in de ochtenden en de situatie tijdens de piekmomenten van......

  Lees verder

 • Raad van State in basis akkoord: provincie moet inpassingsplan eerst aanpassen

  donderdag 23 juli 2020

  De provincie Noord-Brabant moet binnen een half jaar een aantal fouten in het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ herstellen. Dat oordeelde de Raad van State vandaag in een zogenaamde tussenuitspraak op......

  Lees verder

 • Start bouw ‘De Watergaard’ in Zevenbergschen Hoek

  vrijdag 3 juli 2020

  Op donderdag 2 juli is met een feestelijk evenement aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek de bouw van het nieuwbouwproject ‘De Watergaard’ officieel gestart. Ingeborg Verheijen, directeur......

  Lees verder

 • Startovereenkomst Plein 1940: KOERS gaat 12 appartementen bouwen voor Woonkwartier

  vrijdag 26 juni 2020

  Woonkwartier en KOERS ondertekenden de startovereenkomst voor het bouwen van 12 appartementen in Zevenbergschen Hoek. Via een teamsmeeting woonden verschillende mensen dit feestelijke moment bij.......

  Lees verder

 • Voorjaarsonderhoud in de open ruimte: van riool tot groen en straatwerk

  woensdag 25 maart 2020

  Het voorjaar is in aantocht: een goede tijd om aan de slag te gaan met het onderhoud aan onze openbare ruimte, zoals het groenonderhoud of het herstellen van straatwerk. Wat staat er de komende maanden qua......

  Lees verder

 • Onderhoud aan riool Langeweg, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek

  vrijdag 13 maart 2020

  Ieder jaar voert de gemeente onderhoud uit aan een gedeelte van het rioleringsstelsel. Zo kunnen we ook in de toekomst ons afvalwater en het hemelwater goed opvangen en afvoeren. Dit is belangrijk......

  Lees verder

 • Bijeenkomst over nieuw gemeenschapshuis en school Zevenbergschen Hoek

  donderdag 23 januari 2020

  We gaan beginnen met een nieuw gebouw voor de school en het gemeenschapshuis in Zevenbergschen Hoek: een multifunctionele accommodatie voor het hele dorp! Bent u nieuwsgierig naar de ontwikkelingen en......

  Lees verder

 • Werk aan bruggen, straten en groen rond de jaarwisseling

  maandag 23 december 2019

  Jack van Dorst is als wethouder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare ruimte van de gemeente Moerdijk. Op donderdag 19 december nam hij een kijkje bij de oplevering van zes herstelde......

  Lees verder

 • Sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek tijdens spits op werkdagen moet worden ingeperkt

  donderdag 5 december 2019

  Vanaf komende maandag 9 december gaat het centrum van Zevenbergschen Hoek in de spits op werkdagen tussen 06.00 uur en 09.00 uur ‘op slot’ voor doorgaand verkeer. Dit was al het geval, maar we zien......

  Lees verder

 • Controle op sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek

  dinsdag 26 november 2019

  Sluipverkeer blijft helaas een groot probleem in Zevenbergschen Hoek. Regelmatig voeren wij als gemeente controles uit. Zo ook deze morgen....

  Lees verder

 • Start verkoop nieuwbouw Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek in november

  donderdag 21 november 2019

  Vandaag is tijdens een drukbezochte inloop informatiemarkt in dorpshuis de Zevensprong de verkoop van 10 nieuwbouwwoningen 'De Watergaard' aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek gestart!......

  Lees verder

 • Minister blijft bij zijn keuze over 380kV - Verzoek van gemeente Moerdijk niet overgenomen

  dinsdag 5 november 2019

  Minister Wiebes geeft aan hij geen redenen ziet om zijn oorspronkelijke keuze te heroverwegen. Hij ziet onvoldoende aanleiding om te verwachten dat de leefbaarheid door variant Geel wezenlijk minder......

  Lees verder

 • Moerdijk stuurt brief aan minister Wiebes over keuze 380kV tracé

  vrijdag 11 oktober 2019

  Woensdag 25 september maakte minister Wiebes zijn keuze bekend voor de uitwerking van het tracé Zuid-West 380kV. Wethouder Brummans is teleurgesteld over de uitkomst voor Moerdijk: “Geld wint het van......

  Lees verder

 • Start verkoop nieuwbouw Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek in november

  woensdag 2 oktober 2019

  In november start de verkoop van 10 nieuwbouwwoningen aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van het college van burgemeester en wethouders in......

  Lees verder

 • Besluit minister over nieuwe hoogspanningslijn: Moerdijk teleurgesteld

  woensdag 25 september 2019

  In juni adviseerden de samenwerkende overheden de minister van EZK over de te ontwikkelen 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Deze verbinding loopt ook over Moerdijks grondgebied.......

  Lees verder

 • Spoedherstel spoorwegovergang Zevenbergschen Hoek woensdagnacht

  dinsdag 24 september 2019

  In opdracht van ProRail zal Strukton Rail in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 september onderhouds-/herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de overweg Bloemendaalse Zeedijk (t.h.v. huisnummer 37)......

  Lees verder

 • Gemeente Moerdijk haakt aan bij verkeersonderzoek regio West-Brabant voor inzicht in sluipverkeer en vrachtwagenproblematiek

  donderdag 12 september 2019

  Gemeente Moerdijk haakt aan bij het verkeersonderzoek vanuit de regio West-Brabant. Het doel van dit onderzoek voor Moerdijk is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid sluipverkeer en vrachtverkeer op......

  Lees verder

 • Informatieavonden Burenregeling A16 zone

  dinsdag 20 augustus 2019

  Langs de A16 zijn 28 windmolens gepland. Zeven windmolens komen in de gemeente Moerdijk. Naar verwachting zullen die in 2021 gaan draaien (onder voorbehoud van de uitkomst van de beroepsprocedure bij......

  Lees verder

 • Stuurwiel officieel in gebruik bij speeltuin De Vang in Zevenbergschen Hoek

  woensdag 10 juli 2019

  Afgelopen 8 mei zijn de werkzaamheden aan de Hoofdstraat/Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek feestelijk afgesloten. Firma Kroeze heeft deze middag een speeltoestel geschonken aan de kinderen......

  Lees verder

 • Besteding 1 miljoen euro geluidsoverlast HSL in Zevenbergschen Hoek

  dinsdag 9 juli 2019

  In 2015 meldde toenmalig staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer dat er geluidsmaatregelen zouden worden genomen om het extra geluid van de HSL terug te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat......

  Lees verder