Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk

Het realiseren van een aantal fietsverbindingen in de gemeente Moerdijk. De verbinding die de hoogste prioriteit heeft is die van een nieuwe gescheiden verbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen.

Stand van zaken

De gemeenteraad is op 31 maart 2015 akkoord gegaan met het Startdocument Fietsverbindingen Moerdijk. Er worden in totaal 9 nieuwe fietsverbindingen aangelegd. De prioritering ligt bij de aanleg van een nieuwe, gescheiden fietsverbinding tussen de kernen Moerdijk en Zevenbergen. Op 1 december 2015 is opdracht gegeven aan de Antea Group voor een haalbaarheidsstudie voor een 4-tal mogelijke traces. Deze studie was op 16 september 2016 gereed. De werkgroep Fietsverbindingen Moerdijk, bestaande uit inwoners uit de kern Moerdijk, hebben geparticipeerd in het onderzoeksproces.

Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een voorkeurstracé dat deels aan de oostzijde en deels aan de westzijde van de Koekoekendijk ligt. Op 12 januari 2017 heeft de gemeenteraad de benodigde middelen ter beschikking gesteld voor verdere uitwerking en realisering van het voorkeurstracé. In 2017 is gestart met de uitwerking en de voorbereidingen van de grondverwerving. Start van de aanleg is gepland 1 maart 2018.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl