Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk

Het realiseren van een aantal fietsverbindingen in de gemeente Moerdijk. De verbinding die de hoogste prioriteit heeft is die van een nieuwe gescheiden verbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen.

 

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een voorkeurstracé tussen Zevenbergen en Moerdijk dat deels aan de oostzijde en deels aan de westzijde van de Koekoekendijk ligt. Op 12 januari 2017 heeft de gemeenteraad de benodigde middelen ter beschikking gesteld voor verdere uitwerking en realisering van het voorkeurstracé. Op dit moment wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het trace9 en de grondverwerving. Start van de aanleg is gepland voor 2020.

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Thijs Gilde
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten