Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk

Het realiseren van een aantal fietsverbindingen in de gemeente Moerdijk. De verbinding die de hoogste prioriteit heeft is die van een nieuwe gescheiden verbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen.

Stand van zaken

Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een voorkeurstracé tussen Zevenbergen en Moerdijk dat deels aan de oostzijde en deels aan de westzijde van de Koekoekendijk ligt. Op 12 januari 2017 heeft de gemeenteraad de benodigde middelen ter beschikking gesteld voor verdere uitwerking en realisering van het voorkeurstracé. Op dit moment wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het trace9 en de grondverwerving. Start van de aanleg is gepland voor 2020.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Thijs Gilde
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl