Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk

Het realiseren van een aantal fietsverbindingen in de gemeente Moerdijk.

Stand van zaken

De gemeenteraad is op 31 maart 2015 akkoord gegaan met het Startdocument Fietsverbindingen Moerdijk. Er worden in totaal 9 nieuwe fietsverbindingen aangelegd. De prioritering ligt bij de aanleg van een nieuwe, gescheiden fietsverbinding tussen de kern Zevenbergen en Moerdijk. Op 1 december 2015 is opdracht gegeven aan de Antea Group voor een haalbaarheidsstudie voor een 4-tal mogelijke traces. Deze studie moet op 1 juli 2016 afgerond zijn. De burgerlijke werkgroep Fietsverbindingen Moerdijk die werkzaam is in het gebiedsplan Moerdijk, participeert in het onderzoeksproces.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Tino de Jong
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website http://www.moerdijk.nl

Tino de Jong

gemeente Moerdijk


Tel 06-10684000
Mail