Bestemmingsplan opvragen

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden e.d.

Aanvragen

  • De meest actuele plannen van de gemeente kunt u ook op internet vinden via de website van de gezamelijke overheden;
  • Indien het door gezochte bestemmingplan (nog) niet digitaal beschikbaar is, dan kunt u zich bij de gemeente melden. Er is een ruimte gereserveerd waar bestemmingsplannen kunnen worden ingezien.

Voorwaarden

Bij de aanschaf of huur van een woning is het van belang te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving?

Deze informatie kan u helpen bij de keuze voor een woning.

Kosten

Aan het inzien van bestemmingsplannen op het gemeentehuis zijn geen kosten verbonden.

Wilt u dat wij deze informatie naar u toe sturen? Dat kan! Mail uw verzoek naar info@moerdijk.nl. Hiervoor wordt wel € 31,00 per opgevraagd adres in rekening gebracht.