Column wethouder Jack van Dorst: Geen excuus. En geen excuses

Geplaatst: 3-3-2021

Inmiddels ruim een jaar heeft corona flinke impact op onze samenleving: ook in Moerdijk. Bedenk daarbij dat de gemeentelijke organisatie, ambtelijk en bestuurlijk, al snel zo’n 300 personen omvat. Dan kan het niet anders dat corona ook van invloed is op de dingen die we vanuit de gemeente voor u doen.

We werken meer thuis en vergaderen meestal digitaal. Helaas zijn er ook veel ingrijpendere signalen. Enkele gebeurtenissen uit onze organisatie hielden me de afgelopen weken enorm bezig. Zo merk je dat de soms toch al hoge werkdruk voor sommige medewerkers enorm extra verhoogd wordt, doordat ze inmiddels ook al maandenlang zorgen voor de opvang en educatie van hun kinderen. Maar ook hele gezinnen van medewerkers die corona krijgen. Een familielid van een medewerker die tijdens een ziekenhuisopname voor een hartkwaal corona krijgt en overlijdt. Een ingrijpend overlijden van een jonge ouder. Een alleenstaande demente moeder die verder weg woont, voor wie nu acute zorg nodig is. Corona maakt het dan niet gemakkelijker. En naast corona gaat ook de “gewone” hoeveelheid sores die op mensen van invloed is gewoon door.

Met positieve verbazing constateer ik bij dit alles dat heel veel zaken toch goed blijven gaan. Corona is daarbij wel een invloedfactor, maar geen excuus. En komt er dan een week extreem weer met sneeuw en ijs, zoals onlangs, dan zetten onze mensen nóg een stap bij. Het is begrijpelijk dat inwoners dan naar de gemeente bellen met de vraag wanneer er bij hen in de straat gestrooid gaat worden.

Voor mij minder begrijpelijk is dat daarbij op één dag al gauw zo’n dertig keer boos de hoorn op de haak gegooid werd. Ik durf te beweren: dit ligt niet aan de professionaliteit en dienstverlenings-drive van de betreffende medewerkers. Mijn diepe wens is dat we open blijven staan voor elkaar. Maar laten we daar dan wel wederzijds begrip en de menselijke maat bij in acht blijven houden.