Column wethouder Jack van Dorst: “Waar gaat al dat geld nou eigenlijk naartoe?”

Geplaatst: 26-11-2020

Twee weken geleden gaf de gemeenteraad groen licht voor onze gemeentebegroting voor 2021 en verder. In die begroting staat hoe we in Moerdijk per jaar aan ons geld komen, en natuurlijk ook waar we de 111 miljoen euro die we beschikbaar hebben aan gaan besteden. Ons huishoudboekje dus, met alle inkomsten en uitgaven en de bijbehorende uitleg op een rijtje. De vraag die ik het meest hoor is: ”Waar gaat al dat geld nou eigenlijk naartoe?”

In hoofdlijn zijn we als gemeente op zo’n 50 taakvelden actief en daar geven we dus ook geld aan uit. Een groot deel van het jaarbudget gaat naar het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, onderwijs en bijstandsuitkeringen. Daarnaast naar zaken als het onderhoud van wegen, riolering, groenonderhoud, gemeentelijke gebouwen en de afvalinzameling. Naar sport (accommodaties en subsidies), kunst en cultuur, recreatie, economische ontwikkeling, milieu en veiligheid. Naar volkshuisvesting en economische ontwikkeling. En ook naar grote maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en CO2-reductie, de aanpak van eenzaamheid en schulden. Ook de jaarlasten van grote projecten (afschrijving, rente, onderhoud, verzekeringen) worden eruit betaald. Eigenlijk is een gemeentebegroting niet anders dan uw eigen huishoudboekje. Het is alleen wat complexer en omvangrijker.

Kortom: met al dat geld bekostigen we alle voorzieningen die ervoor zorgen dat we in Moerdijk goed en gezond samen kunnen leven, werken en recreëren. Veel dingen die we als gemeente doen zijn voor u en mij waarschijnlijk vanzelfsprekend. Dat moet ook zo blijven. Juist daarom ben ik blij met de duidelijke lijn die tijdens de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is gekozen: we doen er alles aan om onze kostbare voorzieningen in stand te houden. Ook omdat juist nu, door de coronapandemie, veel inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instanties direct of indirect worden geraakt. We doen ook daarom ons best om niet, of zo weinig mogelijk maatregelen door te voeren die aan ons voorzieningenniveau knabbelen. Dan kunnen we ook de komende jaren op een gezonde manier gebruik blijven maken van al die, soms bijna vanzelfsprekende, Moerdijkse voorzieningen.